Psykologisk trygghet i en urolig verden

Bård Fyhn. Privat foto
PRESTERER BEDRE: Bård Fyhn merker stor interesse i organisasjoner rundt etablering av psykologisk trygge team.
Av Ove Sjøstrøm

26. juni 2024 11:16

Psykologisk trygghet i en urolig verden

Å føle seg trygg er nøkkelen til læring, innovasjon og effektivt teamarbeid. Så hvordan kan du oppnå psykologisk trygghet?

– Psykologisk trygghet er ferskvare som krever bevisst oppmerksomhet over tid, sier NHH-forsker Bård Fyhn.

– Utvikling av trygghet er mer knyttet til hva teamet gjør, enn hvor lenge de har vært sammen.

I Fyhns doktorgradsavhandling fra 2023, «Safe today, tomorrow, and together: A dynamic perspective on team psychological safety», tar han for seg hvordan oppfatninger av psykologisk trygghet kan variere over tid og mellom medlemmer av samme team.

Felles plattform

Forskningen hans viser at utvikling av samarbeidsklima ikke følger et universelt mønster, og at en statisk tilnærming til teamets samhold er lite fruktbart.

– Den positive effekten av psykologisk trygghet øker når medlemmene har en felles oppfatning av trygghetsnivået i lederteamet, forklarer Fyhn.

– I lederteam med lav psykologisk trygghet er det avgjørende å ha noen trygge individer blant de utrygge, for å unngå at verdifulle innspill forblir usagt og senker nivået på teamets resultater.

– I en urolig verden har du virkelig valgt et aktuelt tema?

– Ja, det er et populært tema, og det er jeg veldig glad for. Jeg har jobbet mye med ledelse og lederutvikling som ansatt i Forsvaret i mange år, og har vært en del av team der vi var avhengig av å samarbeide, blant annet på utenlandsoppdrag.

– Iblant fikk vi det til, og iblant fikk vi det ikke til. Det var nok da nysgjerrigheten rundt psykologisk trygghet begynte, sier Fyhn.

Presterer bedre

Han merker stor interesse i organisasjoner rundt etablering av psykologisk trygge team. Grunnen er at team med høy trygghet gir en rekke positive effekter. Ideer deles, medlemmene tør å stille spørsmål og kan trygt innrømme feil.

– Da søker medlemmene ny informasjon, innhenter innspill fra andre, eksperimenterer og får tilbakemeldinger – dette er atferd som blomstrer i trygge miljøer og er grunnleggende for å lykkes som organisasjon, sier Fyhn.

Du må oppsøke ny kunnskap

Bård Fyhn. Foto: Bjørn Barkli
NY MODUL: Fyhn gleder seg ekstra mye til å være programleder for et eget emne på psykologisk trygghet som skal starte opp i høst.

For Fyhn er læring en kontinuerlig prosess som strekker seg langt utover de formelle utdanningsårene. Han bidrar som foreleser hos NHH Executive, som tilbyr videreutdanning innen fagfelt som ledelse, omstilling, innovasjon og bærekraft.

– Det heter så fint at vi lærer så lenge vi lever. Det er en sannhet med modifikasjoner, sier Fyhn og ler.

– Vi kan lære så lenge vi lever, men da må vi aktivt søke læring, påpeker han.

Fyhn finner stor inspirasjon i å jobbe med deltakere som tar videreutdanning gjennom ulike emnene hos NHH Executive.

– Dette er mennesker som velger å fortsette å lære og vokse. I en verden som endrer seg hurtig, har de forstått et viktig poeng: Du blir aldri utlært, og hvis du finner noe som er relevant i forhold til egen jobbhverdag, er det bare å ta det første steget.

– Og kanskje allerede i høst?

– Ja, hvorfor ikke? Du finner alltid tid til videreutdanning med litt planlegging. Emnene hos NHH Executive er bygget opp med fleksibilitet i tankene. Du trenger ikke å ta en hel Executive master i ett løp. Her kan du sette sammen ulike emner og ta dem i ditt eget tempo.

Fyhn gleder seg ekstra mye til å være programleder for et eget emne på psykologisk trygghet som skal starte opp i høst.

– Her vil deltakerne få møte forelesere med spisskompetanse og lang erfaring fra å bygge psykologisk trygghet i ledergrupper og organisasjoner, med mål om å få de til å prestere best mulig.

Nettverksbygging og trygghet

Anbefalt

Fagbok: «Think again» av Adam Grant

– God bok som gir deg en oppskrift på å stille spørsmål til dine egne vedtatte sannheter. Den er forskningsbasert og anbefales på det varmeste. Handler også om psykologisk trygghet i møte med andre som mener noe annet enn deg selv.

Sommerbok: Altetende

  – Jeg holder på å skrive bok om psykologisk trygghet, og det går mye i faglitteratur for tiden.

Podcast: Oppdatert på NRK og NHHs egne podcaster

– Jeg sluker det meste, men NRKs «Oppdatert» er en av favorittene. Der går de i dybden på aktuelle og historiske hendelser.

Sommermat: Grill og sushi

– Vi spiser grillmat og litt lettere mat. Barna er glade i sushi og is.

Ferie: Sverige

– Vi drar på bilferie til Sverige. Min far bor der sammen med sin kone. Etter å ha besøkt dem drar vi til Stockholm og Gröna Lund og Skansen. Jeg har noen fine barndomsminner derfra, så jeg er spent på hvordan det ser ut der nå.

Fyhn fremhever betydningen av nettverksbygging og deling av erfaringer i emnene hos NHH Executive, og ser på det som en uvurderlig kilde til gjensidig læring og utvikling.

– Personlig er det utrolig inspirerende for meg å få jobbe i et slikt miljø. Her møter jeg mennesker som velger å lære, og som jeg selv lærer mye i møte med. Folk kommer hit med masse erfaring de bygger videre på. Det gir utdanningsløpet en ekstra dimensjon.

– I tillegg er nettverksbygging i disse emnene en stor bonus. Her treffer du folk med ulike perspektiver og med andre utfordringer enn deg selv.

– Og tryggheten er der?

– Ja, det er min største prioritet i undervisning. At folk faktisk søker ny informasjon, søker innspill fra mennesker rundt seg, prøver ut, eksperimenterer, får tilbakemelding, dette henger sammen med trygghet. Vi gjør mer av dette når vi kjenner oss trygge.

Les mer om NHH Executives kurs og programmer