Et dynamisk perspektiv på psykologisk trygghet i team

Bård Fyhn, av Sigrid Folkestad
Det er svært stor interesse i organisasjoner rundt etablering av psykologisk trygge team. I team med høy psykologisk trygghet er medlemmene komfortable med å dele ideer, tør å stille spørsmål og kan trygt innrømme feil. Fredag 16. juni disputerer Bård Fyhn for doktorgraden ved NHH. Denne blir streamet. Foto: Sigrid Folkestad
Disputas

5. juni 2023 11:58

Et dynamisk perspektiv på psykologisk trygghet i team

Bård Fyhn disputerer for PhD-graden ved NHH 16. juni 2023 med avhandlingen «Safe today, tomorrow, and together: A dynamic perspective on team psychological safety».

Det er et økende fokus i mange organisasjoner på å bygge psykologisk trygge team. I team med høy psykologisk trygghet er teammedlemmer komfortable med å dele ideer, tør å stille spørsmål og kan trygt innrømme feil. En stor mengde forskning støtter viktigheten av psykologisk trygghet for læring, innovasjon og effektivt teamarbeid.

Imidlertid har mye av forskningen ikke tatt høyde for hvor dynamisk denne tryggheten kan være, som hvordan oppfatninger av psykologisk trygghet kan endre seg over tid og være ulik mellom medlemmer av samme team. Denne avhandlingen gir flere viktige bidrag til både praktikere og forskningsfeltet gjennom tre artikler.

Artikkel 1 gir en omfattende oversikt over den tidsmessige dynamikken i «team emergent states» – en felles betegnelse for holdninger, følelser og oppfatninger blant teammedlemmer som beskriver et team sitt samarbeidsklima (for eksempel samhold og psykologisk trygghet). Utviklingen av slike samarbeidsklima følger ikke noe universelt mønster, og en statisk tilnærming til hvor sterkt et samhold i et team er kan derfor være villedende.

I den andre artikkelen viser Fyhn hvor mye psykologisk trygghet i et team faktisk kan variere og hvordan denne utviklingen relaterer seg mer til hva teamet gjør enn den tiden de har vært sammen. Tid i seg selv viser seg verken tilstrekkelig eller nødvendigvis positiv for å utvikle trygghet. Psykologisk trygghet er ferskvare som krever bevisst oppmerksomhet over tid.

Artikkel 3 viser at ulike oppfatninger av psykologisk trygghet har innvirkning på hvordan lederteam presterer. Den positive sammenhengen mellom psykologisk trygghet og teamprestasjon blir sterkere jo mer enige medlemmene er om tryggheten i lederteamet. Men delt opplevelse er ikke nødvendigvis fordelaktig. Tvert imot, i lederteam med lav trygghet viser det seg viktig å ha noen trygge blant de utrygge. Hvis ingen tør skille seg ut med sine spørsmål og tanker kan mange gode innspill forbli tause, noe som kan være ødeleggende for teamets leveranser.

Veiledere:

Professor Vidar Schei (hovedveileder), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Førsteamanuensis Therese Sverdrup, Institutt for strategi og ledelse, NHH

Førsteamanuensis Henning Bang, Psykologisk institutt ved UIO. 

Tid og sted

Aud N, NHH
Prøveforelesningen starter klokken 10:15 og disputasen klokken 12:15. STREAMING

Tema for prøveforelesning:

How can small group research be used in the designing of sustainable organizations?

Bedømmelseskomiteen:

Professor Marcus Selart (leder for komiteen), Institutt for strategi og ledelse, NHH

Professor Zhike Lei, IMD Business School (Sveits)

Professor Stefan Tengblad, School of Business, Economics and Law, Universitetet i Gøteborg

Om kandidaten:

Bård Fyhn har vært stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse, NHH.

Kontakt:

bard.fyhn@nhh.no