Kunstig intelligens åpner for innovasjon

Malin Aksnes. Foto: Ove Sjøstrøm
INNOVASJONSLEDELSE: – Jeg merker stor forskjell på motivasjonen nå som jeg er tilbake på skolen etter mange år i arbeidslivet og ser stor praktisk nytteverdi av kunnskapen jeg får, sier Malin Aksnes i DNB.
Av Ove Sjøstrøm

14. mai 2024 08:44

Kunstig intelligens åpner for innovasjon

Da Malin Aksnes fikk sin første lederrolle i DNB, valgte hun å satse på videreutdanning innen ledelse og innovasjon hos NHH Executive.

– Jeg trodde selv at jeg hadde mange bra verktøy med meg inn i jobben, men omgivelsene endrer seg veldig fort, sier Malin Aksnes, fagansvarlig for nordisk kundesenter hos DNB.

Hennes første lederrolle i banken fikk hun for noen år siden. Etter det, ble hun fagansvarlig i avdelingen for Utvikling og støtte. Der jobber hun mot både ledergruppen og det nordiske kundesenteret. Med en bachelor i internasjonal markedsføring i bagasjen og stadig større ansvar, følte hun at det var på tide å fylle på med ny og dagsaktuelle kunnskap.

– Det var mye nytt å lære, både når det gjaldt personalansvar og hva god ledelse egentlig innebærer. Jeg ble nysgjerrig på dette, og så at NHH hadde et lederskapsprogram som virket som en god match for meg.

Kunstig intelligens

Malin Aksnes. Foto: Ove Sjøstrøm
KUNSTIG INTELLIGENS: – I etterkant har vi blant annet holdt kurs for alle teamene her i Norge. Jeg har en kollega i Sverige som har gjennomført tilsvarende kurs for teamene der, sier Malin Aksnes i DNB.

Etter hvert ble hun også tipset om Innovasjonsledelse. Her var bruk av kunstig intelligens i innovasjonsprosesser sentral fra dag én.

– Allerede på første samling, ble det snakket om gode verktøy innen kunstig intelligens. Jeg begynte å teste det litt selv også, og fikk en skikkelig aha-opplevelse. Jeg tok det med meg rett inn på min egen arbeidsplass, forteller Aksnes.

– I etterkant har vi blant annet holdt kurs for alle teamene her i Norge. Jeg har en kollega i Sverige som har gjennomført tilsvarende kurs for teamene der.

Programmet fokuserer på fremtidsrettede temaer som ny teknologi, kunstig intelligens, digitalisering og bærekraftige forretningsmodeller.

Relevant i egen arbeidshverdag

Modulen Innovasjonsledelse  kan tas frittstående, eller som en del av en Executive master i ledelse  hos NHH Executive.

– Fordi kursets innhold er drevet frem av vår egenforskning som skjer gjennom tett dialog med virksomheter, er kurset ikke bare relevant, men i forskningsfronten. Dette garanterer for at deltakerne får en umiddelbar uttelling i egen jobb, sier Tor Wallin Andreassen, programansvarlig og professor ved NHH.

Programmet gir deltakerne innsikt i teorier og perspektiver som belyser viktige drivkrefter bak omstilling og innovasjon. De får også verktøy for praktisk omstillings- og innovasjonsarbeid i egen virksomheter.

– Deltakerne er ute i arbeidslivet og sitter midt i endringsprosessene. Vi har en toveis dialog der vi får verdifull innsikt i hva som skjer i næringslivet, sier Andreassen, som slår fast:

– I en tid preget av raske teknologiske endringer med geopolitisk usikkerhet, er kunnskap om verdiskapingsprosessene det beste konkurransefortrinnet man kan ha.

– Stor praktisk nytteverdi

Studiet krever en del tid og innsats ved siden av jobb, men Aksnes mener det er fullt overkommelig – og givende, med litt planlegging.

– Hvis dette er noe du kjenner at du brenner for og har energi til, så vil jeg anbefale på det varmeste å prioritere tid til egen læring og utvikling.

– Jeg merker stor forskjell på motivasjonen nå som jeg er tilbake på skolen etter mange år i arbeidslivet og ser stor praktisk nytteverdi av kunnskapen jeg får. Jeg gjør dette fordi jeg har lyst til å lære, og stå bedre rustet i arbeidslivet fremover.

I studiegruppene jobbes det med ulike problemstillinger, rammeverk og metoder.

– Vi har blant annet definert innovasjonsutfordringer, analysert trender i markedet, sett på betydningen av regulatoriske hensyn, kundeatferd og kartlagt interne ressurser gjennom en SWIMA-analyse.

– Det var veldig nyttig å bli bevisst på hvilke ressurser vi faktisk har i DNB, som data og innsikt, og reflektere rundt hvordan vi kan bruke dette til å skape verdi for kundene på en bedre måte, sier hun.

En god læringsarena

Selv om medstudentene kommer fra ulike bransjer, er det mange fellesnevnere når det gjelder innovasjonsutfordringer:

– Enten det er møbelproduksjon eller bank, så er det mange paralleller på tvers, som hierarkiske strukturer og treghet i beslutningsprosesser. Det er veldig verdifullt å få disse ulike perspektivene og diskutere utfordringene vi står i, sier Aksnes.

Studiet trekker også inn eksterne foredragsholdere som deler fra sine erfaringer.

– Vi fikk gode innspill fra blant annet NAV-direktøren og kommunikasjonsdirektøren i DNB. Dette er toppledere som ga oss verdifulle perspektiver på omstilling og krisehåndtering.  

Campus i Oslo

Innovasjonsledelse strekker seg over sju samlinger og tar utgangspunkt i problemstillinger fra deltagernes egne virksomheter. Undervisningen foregår på NHH Campus i Oslo.

Etter planen skal Aksnes ta en liten pause etter at hun fullfører innovasjonsledelse-studiet i november, før hun går i gang med å skrive masteroppgaven for å få en Executive master i ledelse.

– Jeg er veldig fornøyd med at NHH Executive tilbyr et såpass fleksibelt og modulbasert studieløp. Nå får jeg gjennomføre modulene i et tempo som passer for meg og som er tilpasset oss som er i full jobb ved siden av.

Finn Executive-studiet som passer for deg