Innovasjon er nøkkelen til fremtidens helsepark

Foto: Jørn Grønlund
INNOVASJON: – Et vesentlig mål for Drammen Helsepark er å legge alt til rette for at våre leietagere kan forske, utdanne, utvikle, teste og levere både dagens og morgendagens beste helse- og omsorgstjenester. Her er gode innovasjonsprosesser nøkkelen til suksess, Gøril Bergh, administrerende direktør i Drammen Helsepark AS. Foto: Jørn Grønlund
Av Ove Sjøstrøm

30. april 2024 12:38

Innovasjon er nøkkelen til fremtidens helsepark

Gøril Bergh har valgt å satse på videreutdanning innen innovasjonsledelse ved NHH Executive for å kunne utvikle en samarbeidsarena for helsenæringer.

Drammen helsepark er et ambisiøst prosjekt som kombinerer eiendomsutvikling, områdeutvikling og innholdsutvikling.

– Vi åpner opp et tidligere lukket industriområde og tilgjengeliggjør det for allmennheten, sier Gøril Bergh, administrerende direktør i Drammen Helsepark AS.

– Vi skal utvikle ca. 100 000 kvadratmeter fordelt på sju bygg, i tillegg til et parkeringsanlegg under bakken. Det blir et område hvor ikke bare brukere av Drammen Helsepark og sykehuset, ansatte, pasienter og pårørende vil ferdes, men også innbyggerne i Drammen og Lier.

Helsebydelen vil besøkes av nesten 10 000 personer hver dag. Og hele 6000 mennesker vil ha arbeidsplassen sin i den nye bydelen. Det er Bane Nor Eiendom som eier helseparken.

En komplett samhandlingsarena for helseaktører

På Brakerøya vest på Lierstranda i Drammen bygges det nye sykehuset til Vestre Viken HF. Det er i tilknytning til sykehuset at helseparken bygges på nabotomten.

– Drammen Helsepark skal blir en samhandlingsarena for toneangivende aktører innenfor helseinnovasjon, teknologiutvikling, forskning, utvikling, behandling og omsorg. Sykehuset blir en stor drivkraft i klyngen, og Drammen Helsepark skal samle og romme offentlige og private aktører som har pasienter og helse som kjernevirksomhet, sier Bergh og legger til:

– Et vesentlig mål for oss er å legge alt til rette for at våre leietagere kan forske, utdanne, utvikle, teste og levere både dagens og morgendagens beste helse- og omsorgstjenester. Her er gode innovasjonsprosesser nøkkelen til suksess.

Tar innovasjonsledelse

Gøril Bergh: Foto: CF Wesenberg
HØYT NIVÅ: – Lærekreftene på NHH og de eksterne som kommer inn og bidrar, holder et veldig høyt nivå. At noen av medstudentene mine jobber innen helse og med prosjekter som er relevante for mitt arbeid, gir ekstra stor verdi, sier Gøril Bergh, administrerende direktør i Drammen Helsepark AS. Foto: CF Wesenberg

Med en allsidig bakgrunn fra eiendomsbransjen og utdanning innen eiendom, økonomi og ledelse, er Bergh godt rustet for oppgaven som leder for helseparken som nå er under bygging. Likevel følte hun behov for å fylle på med ny kunnskap for å håndtere de komplekse utviklingsprosessene knyttet til innovasjonsselskapet.

– Jeg gjorde et søk etter relevante kurs og fant at Innovasjonsledelse  hos NHH Executive var midt i blinken. Jeg er veldig fornøyd med valget og opplever at mye av det jeg lærer, har direkte overføringsverdi til jobben min, sier Bergh.

– Hvilke kunnskap har du tatt i bruk?

– Skal jeg fremheve noe etter halvgått løp, har jeg allerede tatt i bruk mange verktøy knyttet til innovasjonsstrategier, inngåelse av partnerskap, utvikling av klynger og økosystemer. Denne kunnskapen har vært svært nyttig i arbeidet med å utvikle helseparken.

Relevant i egen arbeidshverdag

Modulen Innovasjonsledelse  kan tas frittstående, eller som en del av en Executive master i ledelse hos NHH Executive.

– Fordi kursets innhold er drevet frem av vår egenforskning som skjer gjennom tett dialog med virksomheter, er kurset ikke bare relevant, men i forskningsfronten. Dette garanterer for at deltakerne får en umiddelbar uttelling i egen jobb, sier Tor Wallin Andreassen, programansvarlig og professor ved NHH.

Programmet gir deltakerne innsikt i teorier og perspektiver som belyser viktige drivkrefter bak omstilling og innovasjon. De får også verktøy for praktisk omstillings- og innovasjonsarbeid i egen virksomheter.

– Deltakerne er ute i arbeidslivet og sitter midt i endringsprosessene. Vi har en toveis dialog der vi får verdifull innsikt i hva som skjer i næringslivet, sier Andreassen, som slår fast:

– I en tid preget av raske teknologiske endringer med geopolitisk usikkerhet, er kunnskap om verdiskapingsprosessene det beste konkurransefortrinnet man kan ha.

En god læringsarena

Med deltakere fra ulike bransjer blir diskusjonene mer fruktbare, og man får belyst problemstillinger fra flere vinkler og perspektiver. Bergh roser læringsmiljøet og den varierte bakgrunnen til studentene på Innovasjonsledelse.

– Lærekreftene på NHH og de eksterne som kommer inn og bidrar, holder et veldig høyt nivå. At noen av medstudentene mine jobber innen helse og med prosjekter som er relevante for mitt arbeid, gir ekstra stor verdi, sier hun og slår fast:

– Samtidig er det en stor fordel å ta utdanning som voksen, fordi man har mer yrkeserfaring og flere knagger å henge den nye kunnskapen på.

Campus i Oslo

At NHH har en campus i Oslo, var avgjørende for at Bergh kunne kombinere studier med en travel lederjobb. Nå er hun så fornøyd og motivert at hun vurderer å ta en hel mastergrad i innovasjon og ledelse ved NHH.

– Selv om det krever en del tid og planlegging, får jeg så mye igjen at det er verdt innsatsen. Mye av det vi lærer, kan jeg ta direkte i bruk i min egen arbeidshverdag, og case-oppgavene vi jobber med underveis, har høy relevans for utviklingsprosjektene i Drammen Helsepark, sier Bergh.

Hennes råd til andre travle toppledere er klart:

– Videreutdanning er en investering som gir stort utbytte, både for en selv og virksomheten man leder. Med fleksible studieløp og samlingsbasert undervisning er det fullt mulig å kombinere studier med jobb, sier Bergh, som slår fast:

– I en tid preget av raske endringer og økende kompleksitet kan kompetanseheving være avgjørende for å lykkes.