– Nøkkelen til omstilling og bærekraftig vekst er innovasjon

Ole Mjelde. Privat foto
Ole Mjelde tar videreutdanning i Innovasjonsledelse hos NHH Executive: – Gjennom dette studiet får jeg nytt mindset, ny kunnskap og verktøyene jeg trenger. Foto: Privat
Av Ove Sjøstrøm

24. april 2024 09:58

– Nøkkelen til omstilling og bærekraftig vekst er innovasjon

Gjennom videreutdanningen i Innovasjonsledelse hos NHH Executive har Ole Mjelde fått større innsikt i hva som skal til for å lykkes med innovasjon i praksis.

– Vi må være i forkant av utviklingen og forstå hvilke behov og ønsker medlemmene våre har, ofte før de vet det selv. Det krever at vi er nysgjerrige, lyttende og alltid på jakt etter nye muligheter. Nøkkelen til omstilling og bærekraftig vekst er innovasjon, sier Ole Mjelde.

Mjelde er utdannet siviløkonom fra NHH i 1992. Han har vært controller, økonomidirektør og jobbet for Oslo Børs, hos Visma og i forsikringsbransjen. Siden 2022 har han jobbet som Teamleder IT Business Partner hos OBOS, Norges største boligbyggelag med over en halv million medlemmer.

– Hva innebærer jobben din i dag?

– Det handler om å bruke IT i forretningsutvikling og effektivisering av prosesser, sier han og trekker spesielt frem betydningen av å forstå hvordan teknologi, digitalisering og kunstig intelligens kan skape nye produkter og gjøre virksomheter mer konkurransedyktige.

Viktige drivere for innovasjon

Mjelde trekker frem bærekraft og demografiske skifter som to av de store utfordringene bolig- og byggebransjen står overfor i årene som kommer.

Oslo. Foto: Ove Sjøstrøm
Bærekraft og demografiske skifter er to av de store utfordringene bolig- og byggebransjen står overfor i årene som kommer. Foto: Ove Sjøstrøm

– Bærekraft er en viktig driver for innovasjon i bolig- og byggebransjen. I tillegg må vi finne løsninger som møter behovene til en aldrende befolkning, for eksempel ved å legge til rette for at folk kan bo hjemme lengst mulig. Her tror jeg kunstig intelligens og nye digitale tjenester vil spille en nøkkelrolle.

Mjelde er ikke i tvil om at videreutdanning er en god investering.

– Innovasjonsledelse handler om å se muligheter der andre kanskje ser hindringer. Det krever at man evner å tenke nytt og annerledes, og at man har mot til å utfordre etablerte sannheter. Gjennom dette studiet får jeg nytt mindset, ny kunnskap og verktøyene jeg trenger, sier Mjelde.

Relevant i egen arbeidshverdag

Modulen Innovasjonsledelse kan tas frittstående, eller som en del av en Executive master i ledelse  hos NHH Executive.

– Fordi kursets innhold er drevet frem av vår egenforskning som skjer gjennom tett dialog med virksomheter, er kurset ikke bare relevant, men i forskningsfronten. Dette garanterer for at deltakerne får en umiddelbar uttelling i egen jobb, sier Tor Wallin Andreassen, programansvarlig og professor ved NHH.

Programmet gir deltakerne innsikt i teorier og perspektiver som belyser viktige drivkrefter bak omstilling og innovasjon. De får også verktøy for praktisk omstillings- og innovasjonsarbeid i egen virksomheter

– Deltakerne er ute i arbeidslivet og sitter midt i endringsprosessene. Vi har en toveis dialog der vi får verdifull innsikt i hva som skjer i næringslivet, sier Andreassen som slår fast:

– I en tid preget av raske teknologiske endringer med geopolitiske usikkerhet, er kunnskap om verdiskapings prosessene det beste konkurransefortrinnet man kan ha.

Ulike bransje, samme utfordringer

Mjelde og de andre deltakerne får tilgang til den siste forskningen på feltet, samtidig som de kan sparre med andre kloke hoder fra andre bransjer om hvordan teoriene kan omsettes til praksis.

– Jeg lærer mye av medstudentene mine. Det er verdifullt å høre hvordan andre tenker rundt innovasjon og få innspill fra folk med en annen bakgrunn enn min egen, sier han.

– Jeg har fått mange nye ideer og perspektiver som jeg gleder meg til å ta med inn i jobben min. Samtidig har jeg bygget et verdifullt nettverk.

Mjelde tror nøkkelen til suksess ligger i å bygge en innovasjonskultur der alle ansatte føler seg involvert og verdsatt, og der det er rom for å prøve og feile.

– Innovasjon handler ikke bare om å komme på gode ideer, men like mye om å skape rammer og prosesser som gjør at de gode ideene kan realiseres. Her har jeg lært mye som jeg kan ta med meg tilbake til OBOS og vårt innovasjonsarbeid.

Vil bygge en master

Undervisningen er fleksibel og tilpasset deltakere som står i full jobb. Den strekker seg over sju samlinger og tar utgangspunkt i problemstillinger fra deltagernes egne virksomheter. Undervisningen foregår på NHH Campus i Oslo.

– Jeg har flere kurs som NHH Executive tilbyr. Da jeg tok Digitaliseringsledelse, ble jeg skikkelig hektet. Nå tar jeg Innovasjonsledelse og vurdere å ta en Executive master i ledelse,  sier Mjelde.

– Er det en fordel for deg at undervisningen foregår i Oslo?

–  Jeg hadde nok ikke kunne delta hvis dette var i Bergen. Det handler om tid og lett tilgjengelighet til campus.

– Hvorfor er videreutdanning viktig for deg?

– Det har skjedd utrolig mye spennende siden jeg ble uteksaminert. Verden er i stadig endring, og man må hele tiden bygge egen kompetanse for å kunne følge med, sier han.

Flere alumnihistorier fra NHH Executive