Lærer gjennom deling

Theodora Tangen Fretheim. Foto: Ove Sjøstrøm
– Du må være i en styrerolle for å komme inn på programmet, og jeg har allerede anbefalt det til flere. Det har et veldig relevant innhold og det åpner blikket, sier Theodora Tangen Fretheim. Foto: Ove Sjøstrøm
Av Ove Sjøstrøm

12. juni 2023 14:37

Lærer gjennom deling

Fra en hektisk tilværelse i et internasjonalt finanskonsern, har Theodora Tangen Fretheim funnet en ny og roligere livsrytme med kornproduksjon og styreverv. Ny innsikt hentet hun hos Styreprogrammet hos NHH Executive.

– Dette er et svært nyttig program. NHH Executive har klart å skape en inspirerende og lærerik stemning. Det handler om praktisk nytteverdi og deling fra dag én, sier Theodora Tangen Fretheim.

Hun er ikke blitt mindre overbevist om at læring er en toveisprosess etter siste samling på Styreprogrammet:

– For å lære av hverandre må vi dele erfaringer. Og det vi lærer mest av, er når vi har snublet og falt, og hvordan vi reflekterer over dette. Hvordan kan vi ta med oss denne erfaringen videre? Det er styrken til Styreprogrammet.

Fra storfinans til kornproduksjon

Fretheim er utdannet siviløkonom fra NHH i 2003. Etter studiene fikk hun jobb i Elcon Finans, som senere ble kjøpt opp av franske Société Générale.

Hun arbeidet først i Norge, og deretter internasjonalt. Fra 2010 til 2012 bodde hun i Paris, hvor hun hadde ansvaret for samarbeid med selskaper som solgte utstyr som egnet seg for leasing, blant annet store anleggsmaskiner, i 23 land.

– I denne perioden lærte jeg mye om kulturforskjeller, og hvordan man kan utnytte dette positivt i samhandling på tvers av kulturer, forteller hun.

Uten å vite helt hva hun skulle gjøre videre, forlot Fretheim jobben i 2018.

– Jeg er fra en gård i Nannestad som vi etter hvert overtok, så jeg hadde en idé om at jeg kanskje kunne kombinere litt gårdsdrift med noen potensielle styreverv.

Og slik ble det. Fretheim har blant annet styreverv for Viken Skog og Felleskjøpet Agri som hun kombinerer med gårdsdriften.

Jobber med case

Deltakere på NHH Executives styreprogram.
Siste samling på Styreprogrammet i denne omgang, ble holdt hos NHH i Bergen. Foto: Ove Sjøstrøm

Styreprogrammet fra NHH Executive er designet med tanke på å styrke styrets rolle i strategiske omstillinger og endringsprosesser. Programmet bruker Harvard Business Schools casemetodikk og integrerer deltakernes egne erfaringer.

Programmet setter deltakerne i situasjoner der de må ta beslutninger under press, og lærer dem å utvikle profesjonell og strategisk eierstyring. Relevante casestudier fra virkeligheten skal gi deltakerne ny faglig ballast når de går inn i styrerommene.

– Det beste med casearbeidet er at det gir oss trygghet og verdifull innsikt i hvordan vi kan være best mulige styremedlemmer i en gruppe, sier Fretheim, som trekker frem de andre deltakerne:

– Alle er villige til å dele sine erfaringer. Det er spesielt lærerikt at vi settes sammen i grupper som endres fra gang til gang. Dette gir oss mulighet til å observere ulike roller og oppleve variasjon i gruppedynamikk.

– I tillegg bygger programmet opp et verdifullt nettverk, tilføyer hun.

– Hvordan er opplegget satt sammen?

– De har tatt de dyktigste foreleserne og forskere fra NHH og invitert tunge navn fra næringslivet som deler av sine erfaringer. Dette er en ganske unik læringsarena for alle som driver med styrearbeid, vil jeg påstå.

Styrets viktige rolle

Inger Stensaker og Carl Christian Christensen. Foto: Ove Sjøstrøm
– Populariteten handler nok om at samlingene baserer seg på mye deltakelse og casearbeid fra den virkelige verden. Dessuten er dette et program som spiller mye på deltakernes egen erfaring, sier Inger Stensaker. Hun står bak programmet sammen med Carl C. Christensen. Foto: Ove Sjøstrøm

Styreprogrammet skal styrke styrets rolle i strategiske omstillinger og endringsprosesser, og hjelpe deltakerne å utvikle profesjonell og strategisk eierstyring gjennom casearbeid.

– Hvorfor er styrerommet så viktig i disse prosessene?

– Beslutninger i styrerommet får til syvende og sist betydning for hvordan man klarer seg gjennom strategiske omstillinger og endringsprosesser. Når endringstakten er høy, med disrupsjon og nye forretningsmodeller på tvers av bransjer, stilles det flere og større krav til styrets strategiske rolle, forklarer NHH-professor Inger Stensaker.

Styreprogrammet gir ikke to streker under svarene som kommer frem i gruppearbeidene på samlingene.

– Meningen med casearbeidet er å gi grunnlag for gode diskusjoner, ulike meninger og læring. Slik er det også i et velfungerende styre.

Tung kompetanse fra næringslivet

Styreprogrammet inviterer også dem som stod midt i oppkjøp og omstillinger for å gi mer innsikt til deltakerne på samlingene.

Helge Lund har fortalt om sine erfaringer som styreleder i BP og i Novo Nordisk. Eivind Roald fra Altor systemet har delt erfaringer fra aktiv eierstyring i et privat oppkjøpsfond, og Siri Hatlen har reflektert over sin styreerfaring fra blant annet Entra ASA og Vinmonopolet.

– Dere kan skilte med en del tunge navn?

– Ja, det handler om kvaliteten på programmet. Dessuten er disse bidragsyterne helt unike i den forstand at de har stått midt i krevende omstillinger, sier Stensaker.

En annen aktiv bidragsyter er Rune Bjerke. Bjerke er både tidligere DNB-topp og tidligere styreleder i Vipps. I dag er han styreleder i Reitan Retail og Wallenius Wilhelmsen, og styrenestleder i Norsk Hydro og Schibsted.

Stensaker og Carl C. Christensen fra KPMG ga startskuddet og utviklet Styreprogrammet i 2018. Begge to er fremdeles bidragsytere på programmet, som er blitt svært populært.

– Populariteten handler nok om at samlingene baserer seg på mye deltakelse og casearbeid fra den virkelige verden. Dessuten er dette et program som spiller mye på deltakernes egne erfaringer.

Innovasjonskapasitet

Fretheim nøler ikke med å anbefale Styreprogrammet til andre.

– Du må være i en styrerolle for å komme inn på programmet, og jeg har allerede anbefalt det til flere. Det har et veldig relevant innhold og det åpner blikket, sier hun og kommer med et ønske:

– Jeg er veldig interessert i spennet mellom fagmiljøer, så jeg skulle gjerne sett NHH krysset vei med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås når vi for eksempel snakker om bærekraft.

– Er det noen lærebøker fra Styreprogrammet du kan anbefale?

– Ja, absolutt. Jeg kan sterkt anbefale boken «Innovasjonskapasitet». Den satte tonen og stemningen på programmet, og innholdet i boken er veldig praktisk orientert.

Les mer om Styreprogrammet