Ny bok: – Det handler om evnen til å fornye seg over tid

Inger Stensaker, Anne Cathrin Haueng, Christine Meyer. Foto: Ove Sjøstrøm
BOKLANSERING: Inger Stensaker, Anne Cathrin Haueng, Christine Meyer og Rune Bjerke har skrevet bok om innovasjonskapasitet i etablerte virksomheter.
NHH Av Ove Sjøstrøm (tekst og foto)

24. mars 2022 15:51

Ny bok: – Det handler om evnen til å fornye seg over tid

De hadde neppe klart å skrive utfyllende om endring og innovasjon for ti år siden. Nå er tiden overmoden for boken «Innovasjonskapasitet».

– Målgruppen for boken er ledere og andre som jobber med å skape fornyelse og innovasjon i etablerte virksomheter. Og selvfølgelig alle andre som er interessert i tematikken, sier Inger G. Stensaker, professor i strategisk endring ved NHH og leder for forskningsprosjektet RaCE - Radical Technological Change in Established Firms.

Den rykende ferske boken «Innovasjonskapasitet» inneholder både teori, aktuell forskning og praktiske innovasjonsverktøy. Bak boken står to av Norges fremste eksperter på endringsledelse, og to praktikere fra næringslivet.

Hva er utfordringene?

NHH-professorene Christine Meyer og Inger Stensaker fra Institutt for strategi og ledelse.
NHH-professorene Christine Meyer (t.v.) og Inger Stensaker fra Institutt for strategi og ledelse.

Inger Stensaker og Christine B. Meyer er NHH-professorer i strategisk endring. Anne Cathrin Haueng er Deloitte-direktør, og tidligere DNB-topp Rune Bjerke gjennomførte store innovasjonsprosesser som leder. Sistnevnte var ikke med på bokslippet på NHH i slutten av mars.

– Hvilken type bok har dere skrevet?

 – Boken gir deg et knippe av ulike måter å rigge organisasjonen for å håndtere endring og innovasjon. Vi diskuterer også utfordringene ved det du forsøker å løse. Da finnes det ulike måter å svare på disse utfordringene. Det er med andre ord ikke bare én metode som er gyldig, understreker Stensaker.

Bruker tannhjulmodellen

Skrur du på et tannhjul, endres også posisjonen til alle de andre tannhjulene. Det er også et godt verktøy når du overfører metoden til organisasjoner som skal gjennom endringsprosesser for å bli innovative.

– Vår tannhjulmodell består av blant annet organisasjonsstruktur, måter å jobbe på, kompetanse, ledelse, styring og eierskap, for å nevne noe. Alt henger sammen og endres når man skal ta grep som fremmer innovasjon, sier Christine Meyer, professor i strategisk endring ved NHH.

– Hva er innovasjonskapasitet?

– Enkelt forklart består innovasjonskapasitet av tre byggeklosser. Dynamiske ferdigheter, komplementære ferdigheter og engasjement, forklarer hun.

Anne Cathrin Haueng. Foto: Ove Sjøstrøm
- Innovasjonskapasitet handler om evnen til å fornye seg over tid, og ikke bare når det gjelder enkeltprosjekter, sier medforfatter Anne Cathrin Haueng.

Når virksomheter har dynamiske ferdigheter er de veldig flink å oppdage hva som skjer i omgivelsene, gripe de mulighetene som finnes der ute og radikalt endre organisasjon. Men dette er ikke nok, understreker Meyer:

– En organisasjon har også behov for ferdigheter som gjør det mulig å skalere opp og sette de innovative produktene og tjenestene i produksjon. Dette er ferdigheter som koding, markedsføring av de nye produktene og tjenestene og anskaffelses av produksjonsutstyr.

Innovasjon over tid

Medforfatter og Deloitte-direktør, Anne Cathrin Haueng, skyter inn:

  – Begrepet innovasjon betyr å skape verdi for samfunnet, for kundene og konsumentene og for selskapene gjennom en eller annen form for fornyelse. Når du lykkes med transformasjon, må du ha staket ut en retning og fått med deg organisasjonen, sier hun og utdyper:

– Hvordan jobber bedriftene med tannhjulmodellen spesielt, og hvilke kapasiteter er det de må skru på, og utvikle? Bruker de for eksempel ledelse aktivt? Det er dette jeg har bakhodet når jeg studerer disse prosessene. Innovasjonskapasitet handler om evnen til å fornye seg over tid, og ikke bare når det gjelder enkeltprosjekter.

Lansering av boken Innovasjonskapasitet i Jebsensenteret på NHH mars 2022. Foto: Ove Sjøstrøm
Forfatterne møtte et engasjert publikum som utfordret og stilte spørsmål under boklanseringen i Jebsensenteret på NHH..

En brennaktuell bok

Under boklanseringen på NHH, opplevde de tre forfatterne et engasjert publikum som utfordret og stilte spørsmål. Innovasjon og endring er brennaktuelt, noe Haueng, Meyer og Stensaker har reflektert over:

– Det vi hører når vi er ute i virksomhetene, er ledere som forteller om nødvendigheten av å jobbe med fornyelse og innovasjon. For ti år siden hørte vi mer om kostnadskutt og effektivisering, sier Stensaker og slår fast:

– Jeg tror ikke det hadde vært mulig å skrive denne boken i samme form og med samme aktualitet for ti år siden.

– Er innovasjon mest av avhengig av enkeltpersoners visjoner og vilje til endring?

– Nei, men det er en fordel å ha noen ganske langt oppe i organisasjonene som legger til rette og driver frem endrings- og innovasjonsprosesser, sier Meyer.

– Må ha god drahjelp

Meyer trekker frem medforfatter Rune Bjerke som eksempel. Da han var toppsjef i DNB, var han en spydspiss for endring og innovasjon.

– Bjerke gikk ut og sa at banken skulle bli et teknologikonsern. Han provoserte ganske mange med uttalelsene sine, men klarte likevel å sette i gang mange initiativ. Om organisasjonen din ikke har en Rune Bjerke på laget, så må man i hvert fall ha toppledere som er villige til å bruke ressurser på innovasjon. Vi ser at noen bedrifter blir litt delvis, og kanskje mest halvveis, når de skal satse på innovasjon, sier Meyer og legger til:

– Man er ikke villige til å allokere nok midler og ressurser. Det må ligge systematikk bak. Da må man ha god drahjelp fra toppledelsen.

– Var det utfordrende å være fire forfattere da boken ble til?

– Vi var litt redd for at vi hadde helt forskjellige skrivestiler, og at det skulle forstyrre flyten i boken, men det gikk forbausende bra.