Jobber for nullutslipp innen 2050

iken Moe og  Ingrid Saunes fra Hydro ved vindturbiner i Brasil.
Hydro Energis bærekraftsdirektør Ingrid Saunes og Maiken Moe i Brasil. Her besøker de et av Hydro REINs kommende vindprosjekter. Privat foto
Av Ove Sjøstrøm (tekst)

10. februar 2023 15:23

Jobber for nullutslipp innen 2050

Med virksomheter i 40 land står bærekraft høyt på dagsorden for Hydro. Målet er å bli utslippsfri.

Å jobbe med bærekraft betyr en svært variert arbeidsdag for Maiken Moe i Hydro.  

– Vi jobber både med strategiske og større driftsrelaterte investeringsprosjekter. Det er lite rutinearbeid, mye ad-hoc henvendelser og jeg blir hele tiden kastet inn i nye ting og utfordret, sier Maiken Moe, Sustainability Specialist i Hydro.

– Hva jobber du med akkurat nå?

– Akkurat nå er vi i gang med årets strategiprosess, hvor jeg jobber med å revidere og sette nye bærekraftsmål og ambisjoner for Hydros energivirksomhet. Parallelt holder jeg i ESG-delen av en større M&A-prosess og gir due dilligence-støtte til noen av våre investeringsprosjekter og langsiktige kraftavtaler.

Hydro har 31 000 ansatte og aktiviteter i over 40 land. Moe jobber i energivirksomheten som har ansvaret for å utvikle nye forretningsmuligheter innenfor fornybar energi, hydrogen og batterimaterialer i Norden og Brasil.

Hun har også det faglige ansvaret for sosial bærekraft på energifeltet, som dekker utforming og innføring av strategi og støtte til prosjektutvikling og investeringer.

Tok videreutdanning

Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen. Arkivfoto
Lars Jacob Tynes Pedersen og Sveinung Jørgensen har det faglige ansvaret for Sustainable Business Strategy hos NHH Executive.

I 2021 valgte hun å videreutdanne seg innen bærekraft. Valget falt på Sustainable Business Strategy hos NHH Executive.

– Etter litt forskjellige roller både i finans og i HR, kom jeg plutselig over en annonse fra NHH Executive om videreutdanning innen bærekraftige forretningsmodeller, sier hun og legger til:

– Da falt brikkene på plass, og jeg var raskt ute med å ta en telefon til Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen hos NHH.

Moe har siden studietiden hatt en interesse for bærekraftsområdet, men som nyutdannet ønsket hun å tilegne seg en bredere erfaring. Moe valgte derfor å starte yrkeskarrieren innenfor finans. Nå er det bærekraft som gjelder.

– Jeg er heldig som har en arbeidsgiver som valgte å se på det langsiktig og ga meg mulighet til å ta en videreutdanning selv om jeg jobbet med andre fagfelt enn bærekraft. NHH Executive var definitivt en døråpner for meg til den jobben jeg har i dag.

– Det er nå det begynner

Bærekraftsprogrammet Sustainable Business Strategy har aldri vært mer aktuelt enn nå.

– Alle virksomheter i offentlig og privat sektor må forholde seg til bærekraftspørsmål fremover, sier Sveinung Jørgensen, førsteamanuensis ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap og Centre for Sustainable Business ved NHH. 

– Det er nå det begynner, slår han fast og trekker frem den nye åpenhetsloven og EU-taksonomien som ble innført 1. januar. Begge er regulatoriske og setter krav til blant annet rapportering om hva virksomhetene gjør når det kommer til bærekraft.

– Det gjør kunnskap rundt bærekraft spesielt verdifullt nå. Også det som skjer rundt energi- og ressurssituasjonen påvirker oss. Når fremtiden er usikker, må vi ha gode verktøy for å omstille oss.

I tospann med professor Lars Jacob Tynes Pedersen, fra samme institutt og forskningssenter, er de snart i gang med et nytt kull på Sustainable Business Strategy.

–  Denne mastermodulen gir verktøy og rammer for bedrifter som tenker fremover. Du lærer om bærekraftige og sirkulære forretningsmodeller. Og du lærer å gjøre bærekraftsutfordringer til lønnsomme forretningsmuligheter og strategiske konkurransefordeler, forklarer Pedersen, som sammen med Jørgensen er Norges fremste ekspert på området.

– Er det mulig å lage god business av bærekraft?

– Ja, det er det. Men du må vite hva du skal gjøre, og du må holde samtalen om bærekraft i gang for å få resultater, understreker de to.

Ambisiøse mål

Hydro har satt en ambisjon om netto nullutslipp innen 2050.

– Bærekraft har blitt et ord man hører overalt og som i grunn betyr mye forskjellig for bedrifter og enkeltpersoner. Når vi snakker om bærekraft i Hydro, har vi fordelt dette inn i tre hovedkategorier; klima, miljø og sosial bærekraft. Disse områdene ser vi at glir mer og mer inn i hverandre og for oss handler det om at den grønne omstillingen skjer på en rettferdig måte med ansvarlig arealbruk. Vi må unngå å jobbe i siloer og sørge for at det ene området ikke går på bekostning av det andre, sier hun og utdyper:

– Vi har konkrete handlingsplaner for hvordan vi jobber for å nå dette målet. Innenfor miljø for eksempel har vi satt en ambisjon om netto null påvirkning på biologisk mangfold i nye prosjekter på tvers av Hydros forretningsområder, og langsiktige ambisjoner om å eliminere deponering av utvinnbart avfall og behovet for permanent lagring av bauxittrester. Vi har som mål å bidra til å skape inkluderende og rettferdige samfunn hvor samarbeid og åpenhet er viktig.

Moe er svært fornøyd med undervisningsopplegget hos NHH Executive.

Sveinung og Lars Jacob er to gledesspredere som jobber tett opp mot næringslivet. Dette gjør kunnskapen og undervisning deres veldig relevant for min egen jobben, sier hun og har en anbefaling til dem som ikke har anledning til å ta hele  Sustainable Business Strategy:

– Jeg har sett at NHHE nå tilbyr et forkortet kurs over noen dager – dette kan være et fint alternativ for bedrifter og enkelte som ikke nødvendigvis er ute etter en hel grad, men som ønsker litt faglig påfyll innenfor et viktig område.