– Dette skaper verdi for bedriften fra dag én

Morten Wikstrøm. Foto: LYKT foto og film
– Ledelsesprogrammet gir meg både oppdatert og praktisk anvendbar kunnskap, sier Morten M. Wikstrøm, som er daglig leder i design- og teknologibedriften Increo i Trondheim. Foto: LYKT film og video
Av Ove Sjøstrøm

15. februar 2023 12:20

– Dette skaper verdi for bedriften fra dag én

Morten M. Wikstrøm er halvveis i Ledelsesprogrammet hos NHH Executive. Han er overrasket over nytteverdien.

– Det er travelt med studier og jobb, men fordelen er at det faglige utbyttet fra Ledelsesprogrammet er stort i min egen jobbhverdag. Kunnskapen jeg får på studiet kan anvendes i de prosessene jeg står i til daglig, sier Morten M. Wikstrøm.

Wikstrøm kombinerer jobben som daglig leder i design- og teknologibedriften Increo i Trondheim med studier på NHH Executive i Bergen. Ledelsesprogrammet er et deltidsstudium på masternivå som gir 30 studiepoeng.

Nye krav

Increo har doblet omsetningen de siste årene gjennom oppkjøp og en voksende kundeliste.

– I år havner vi i overkant av 40 millioner kroner i omsetning. Jeg har vært daglig leder i ti år, og har vært gjennom prosesser som krever oppdatert kunnskap om ledelse, strategi og innovasjon, sier han.

Etter å ha tatt et videreutdanningsprogram på INSEAD, blant annet innen design thinking, ble Wikstrøm sulten på mer kunnskap. Ledelsesprogrammet hos NHH Executive ble neste stopp på kunnskapsreisen.

– Når vi vokser, må vi ta viktige strategiske valg. Da er det viktig med kunnskapsbaserte avgjørelser. Ledelsesprogrammet gir meg både oppdatert og praktisk anvendbar kunnskap, sier han og slår fast:

– Dette skaper verdi for bedriften fra dag én.

Søk Ledelsesprogrammet hos NHH Executive

Bruker deltakernes egne erfaringer

Ledelsesprogrammet hos NHH Executive er et samarbeid mellom NHH og AFF. Sistnevnte står bak det kjente Solstrandprogrammet for ledere.

– Styrken med Ledelsesprogrammet er at vi tar det beste fra to verdener, sier Monica Rydland, programleder hos NHH Executive.

Programleder Monica Rydland fra NHH Executive. Foto: Helge Skodvin
– En av bærebjelkene i dette programmet er å gi deltakerne ny innsikt i ledelse. Det skjer blant annet gjennom studentenes erfaringer og refleksjoner rundt eget virke som leder, sier programleder Monica Rydland fra NHH Executive. Foto: Helge Skodvin

– AFF er veldig gode på alt som går på tankesett hos en leder, og hva som gjør at man tør å gå fra ord til handling. NHH bidrar med det siste innen forskning og teori rundt ledelse, forklarer hun.

– En av bærebjelkene i dette programmet er å gi deltakerne ny innsikt i ledelse. Det skjer blant annet gjennom studentenes erfaringer og refleksjoner rundt eget virke som leder. I tillegg tar vi med oss fersk forskning og aktuell teori om ledelse inn i undervisningen. Vi bruker også mye casearbeid underveis.

Ledelsesprogrammet varer i ett år og har sju samlinger. Modulen kan brukes som en del av den nye fleksible masteren, Executive master i ledelse.

– Ledelsesprogrammet gir ikke bare deg nyttige verktøy i jobben du står i nå, men åpner også døren til andre utdanningsprogrammer, sier Rydland.

Fullt gjennomførbart

Ledelsesprogrammet tas på deltid ved siden av full jobb.

– Det er hektisk til tider, men med god planlegging er dette fullt gjennomførbart, sier Wikstrøm og trekker frem fordelen med å ta et studieopplegg som er relevant for egen jobb.

– Det er en veldig god måte å lære på. Hele studieopplegget relaterer seg så intenst til det jeg driver med i dagliglivet at kunnskapen fester seg raskt. Det er en god blanding av teori, casarbeid og refleksjoner over eget lederskap, sier han og slår fast:

– At bedriften betaler for videreutdanningen min, er en god investering. Tilbake får de en bedre leder med større faglig ballast.

God dynamikk

Wikstrøm kan ikke få rost opplegget fra NHH Executive nok.

– Jeg mener helt oppriktig at dette er et helt unikt program for mellomledere og toppledere.

At Ledelsesprogrammet har deltakere fra ulike bransjer, er en av styrkene til programmet, understreker Wikstrøm.

– Det er en veldig god dynamikk i denne gruppa. Vi får litt andre perspektiver på det vi selv driver med gjennom diskusjoner med folk fra andre bransjer. Selv om vi er ulike, har vi mange av de samme utfordringene.

– Hva synes du om lærekreftene?

– Fantastisk bra. Det beste er at de forsker på mange av teamene vi går gjennom underveis i studieløpet. De bruker de beste lærerkreftene fra NHH på Ledelsesprogrammet og trekker inn eksterne og relevante gjesteforelesere.