– Du trenger ikke ta en hel master

Heidi Neuman/Prosessledelse.  Foto: Skatteetaten/Shutterstock
– Jeg kommer nok ikke til å gå for en full master i ledelse, men vurderer å fylle på med noen relevante moduler i årene som kommer. Det er en god måte å ta videreutdanning på. Man kan velge fag som interesserer en selv og som er relevant for jobben man har, sier Heidi Neumann som er produktleder og jobber med informasjonsforvaltning i Skatteetaten. Foto: Skatteetaten/Shutterstock
Av Ove Sjøstrøm

20. desember 2023 10:31

– Du trenger ikke ta en hel master

Videreutdanning hos NHH Executive gir deg valgfrihet og kunnskap du kan ta i bruk i egen jobb umiddelbart. For Skatteetatens Heidi Neumann ble Prosessledelse relevant fra dag én.

– Skatteetaten har innført produkt- og prosessledelse. Dermed passet studietilbudet fra NHH Executive perfekt for meg, sier Heidi Neumann som er produktleder og jobber med informasjonsforvaltning i Skatteetaten.

Jobben hennes innebærer blant annet innhenting og behandling av store mengder data.

– Vi innhenter for eksempel alt som skal på skattemeldingen og det som skal brukes til innkreving og skattekort. Vi deler opplysningene med banker, forsikringsselskaper og andre som har hjemmel til å få slike opplysninger, sier hun og legger til:

– Det meste foregår digitalt i våre dager, men vi bruker faktisk papir på noen mindre områder.

– Hvorfor valgte du videreutdanning i prosessledelse?

– Jeg ville blant annet ha mer kunnskap om hvordan man tegner opp en arbeidsflyt steg for steg. Noe kjente jeg til fra før, og noe var nytt. Metoden er veldig nyttig for meg i arbeidet med å kartlegge og forbedre prosessene våre.

– Spørsmålet er om vi løser oppgavene våre på en god nok måte. Er vi for eksempel gode nok digitalt? Og hvordan kan vi best løse oppgaver rettet mot brukerne våre?

– Et viktig fundament

Prosessledelse handler om å effektivisere og forbedre arbeidsflyten i en organisasjon. Det innebærer å identifisere, måle, analysere og styre virksomhetens viktigste arbeidsprosesser på en systematisk måte.

– Arbeidsprosesser er et viktig fundament i dagens virksomheter. Dette studiet gir deg innsikt i hvordan du kan bruke prosesstenkning og prosessledelse som et virkemiddel for verdiskapning og vekst, sier Kjersti Berg Danilova, førsteamanuensis ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH og forsker ved Digital business.

I løpet av samlingene lærer studentene hvordan arbeidsprosessen kan defineres, analyseres og utvikles for å gjøre virksomheten mer konkurransedyktig.

– Vi gir en systematisk og samlet fremstilling av prosessledelse, både som fagområde og som etablert praksis i bedrifter. Gjennom praktiske øvelser får du ferdigheter i prosessmodellering og prosessutvikling.

Førsteamanuensis Kjersti Danilova, NHH

– Et stadig sterkere søkelys på omstilling, digitalisering og brukerorientering, gjør prosesstenkning mer og mer aktuelt for virksomheter både i offentlig og privat sektor, sier Danilova som legger til:

– Vi gir en systematisk og samlet fremstilling av prosessledelse, både som fagområde og som etablert praksis i bedrifter. Gjennom praktiske øvelser får du ferdigheter i prosessmodellering og prosessutvikling.

Tar hensyn til din tid

Prosessledelse gir 15 studiepoeng på masternivå og har fire samlinger. Modulen kan inngå i en Executive master i ledelse som er svært fleksibelt lagt opp. Du har mulighet til å strekke studieløpet ut over flere år med full jobb ved siden av studiene.

– Det er også fullt mulig å ta enkelte av fagmodulene som videreutdanning, uten å fullføre hele mastergraden, sier Steinar Pihl hos NHH Executive.

 – På denne måten kan du fylle på med ny lederkompetanse i ditt eget tempo, når det passer deg, eller ta hele graden på fulltid over to år, forklarer han.

Studiet gir deg oppdatert og relevant kompetanse innen ledelse, innovasjon og bærekraftig verdiskapning. 2024 er et godt år å begynne en faglig oppdatering. Hemmeligheten er å komme i gang.

– Ta første steget allerede i dag ved å kontakte NHH Executive for veiledning. Å investere i seg selv, er noe av det smarteste du og virksomheten din kan gjøre, sier Pihl.

Felles problemstilling

Neumann har foreløpig valgt å bare ta Prosessledelse som en del av videreutdanningen.

– Jeg kommer nok ikke til å gå for en full master i ledelse, men vurderer å fylle på med noen relevante moduler i årene som kommer. Det er en god måte å ta videreutdanning på. Man kan velge fag som interesserer en selv og som er relevant for jobben man har.

At kursdeltakerne på Prosessledelse kom fra ulike bransjer og sektorer var en stor fordel, ifølge Neumann. De ga henne et bredt erfaringsgrunnlag å trekke veksler på i diskusjonene.

– Det var mange forskjellige bransjer representert. Selv om Skatteetaten og andre virksomheter kan ha ulike rammebetingelser, står vi alle overfor behovet for effektivisering og digitalisering, sier hun og slår fast:

– Alle ønsker å drive mest mulig effektivt og mest mulig digitalt. Det er jo de samme problemstillingene man må løse, og det er interessant å høre hva andre bransjer tenker.

Relevant og nyttig

Neumann gir også ros til dyktige forelesere.

Jon Iden og Kjersti Berg Danilova er veldig flinke og kunnskapsrike formidlere. De hadde også mange praktiske eksempler fra egen forskning, og ikke bare teoretiske eksempler. Det gjorde undervisningen levende og veldig lærerik.

Neumann trekker særlig fram prosjektoppgaven som et høydepunkt.

– Jeg lærte veldig mye under eksamensperioden med hjemmeoppgaver. Da ble mange aha-opplevelser relatert til egen virksomhet.

– Anbefaler du andre å ta Prosessledelse?

– Ja, fordi jeg synes dette ble veldig relevant og nyttig kunnskapsoppdatering for egen jobb. Det er bare å kaste seg ut i det.

Les mer om Prosessledelse

Se NHH Executives studietilbud