Master Theses

Master Theses

Master theses written with supervision from the Norwegian Center for Taxation.

In cooperation with the Norwegian Tax Administration, NoCeT has a master thesis program in the field of public finance. Theses from all years sorted by topics are available here.

Many of our master theses have made headline news. A summary of the media reach is available here.

2022 - Fall
Kristian Østvik
Ole-Jørgen Davik

Wealth mobility in Norway: An event study of wealth tax change in Bø

Supervisor: Maximilian Todtenhaupt

Viktoria Pedersen
Kiruththika Panchalingam

The Arrangement of Deferred Taxes: Descriptive study on the arrangement of deferred taxes and the influence on wages, employees and investments within chosen subgroups

Supervisor: Maximilian Todtenhaupt

Johannes Vea Munkejord
Martin Vangdal

Is tax transparency associated with a better ESG score? An empiric look into the state of Tax transparency and ESG for OBX25

Supervisors: Elisa Casi and Mohammed Mardan

Markus Rogne Myklebust
Sverre Laurits Øverland

Verdsettelse av ikke-børsnoterte selskaper for formuesskatt: En analyse av metoder for fastsetting av formuesverdi for ikke-børsnoterte selskaper

Supervisors: Guttorm Schjelderup and Jarle Møen

Siri Halvorsen
Ingrid Garder

Formuesskattens virkning på unoterte selskap i oppdrettsnæringen: En case-studie av formuesskattens virkning på fire unoterte selskap i oppdrettsbransjen

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Rasmus Formo
Emi Mataev

Are Dividend Arbitrage Strategies Present in Asia? An empirical study on cum-cum and cum-ex transactions in Asian markets

Supervisor: Evelina Gavrilova-Zoutman

Kathrine Hjelmevoll
Tonje Kjelby Mannseth

The Dynamics in Financial Markets During the Russia-Ukraine War: A quantitative analysis of stock prices in the oil and gas industry

Supervisor: Evelina Gavrilova-Zoutman

Jon Grande
Even Urnes

Does a Wealth Tax Discourage Individual Risk Taking? Evidence from Norway

Supervisor: Floris T. Zoutman

Veslemøy Haugsdal
Vemund Aarnes

Increased Tax Revenue without Raising the Tax Rate: Closing the Loopholes in the Dividend-Withholding Tax

Supervisor: Floris T. Zoutman

2022 - Spring
Eivind Emil Andersen
Håvard Legernæs

The Norwegian Covid-19 Compensation Scheme: To what extent was compensation distributed in line with the objective of firm viability?

Supervisors: Sissel Jensen and Hans Jarle Kind

Bendik Brunvoll
Bjørn Øvstedal

Detecting Money Laundering Through Trade Flow Analysis: An Empirical Case Study on Money Laundering in the Belgium Cocaine Trade

Supervisor: Evelina Gavrilova-Zoutman

Jens Christian Ebeltoft
Nicolai Johnsen

Liquidity Effects of the Norwegian Wealth Tax: A study from Norway

Supervisor: Floris T. Zoutman

Ilja Elise Engeset
Pernille Hordnes Sørås

Politics over Profits? A quantitative study of the effect of state-ownership and development on the incentive to shift profits

Supervisors: Mohammed Mardan and Arnt Ove Hopland

Eimante Juskaite
Isabel Yasemin Balci

Did Government Support During COVID-19 Reach the Right Companies? An empirical analysis of the targeting of the compensation scheme for companies in Norway

Supervisor: Floris T. Zoutman

Elisa Karjalainen
Nausheen Tabassum

Does increased bilateral transparency affect offshore activity? Evidence from Offshore Leaks Database

Supervisor: Evelina Gavrilova-Zoutman

Adrian Liltved
Magnus Vattøy

Cryptocurrency and the Foreign Account Tax Compliance Act: An empirical study on cryptocurrency as a method for tax evasion

Supervisor: Elisa Casi-Eberhard

Maren Myrstad
Ingeborg Mysen

For mye av det gode i krisetid? En granskning av kompensasjonsordningen for næringslivet under Covid-19

Supervisor: Ibrahim Pelja

Hanne Sofie Tobiassen Nygaard
Sverre Skjauff

Koronakompensasjon: En empirisk studie om frivillige tilbakebetalinger av de søknadsbaserte kompensasjonsordningene

Supervisor: Are Oust

Kristoffer Risan
Håkon Stien

COVID-19 and Government Aid: An Economy on Life Support? An exploratory study of the effects of deferred tax payments in Norway during COVID-19

Supervisor: Maximilian Todtenhaupt

Ruben Askeland Søreide
Najaf Yosefzad

Grunnlag for beregning av eiendomsskatt: En analyse av verdsettelsesmetoder for beregning av eiendomsskattegrunnlag for fritidsboliger i hyttekommuner

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Cathrine Pauline Skarbø Standal
Synnøve Hansgård Gjelsvik

Får arveavgiften hvile i fred? En empirisk studie av ettervirkningene av arveavgiftens reduksjon i 2009

Supervisor: Maximilian Todtenhaupt

Even Sylliåsen
Even Øverli

Norske privatpersoners nettoavkastning: En komparativ studie av fond, crowdlending og utleiebolig fra et privat investeringsperspektiv

Supervisor: Guttorm Schjelderup

2021 - Fall
Marcus Andersen Holte
Sander Sivertsvoll

Skattlegging av digitale tjenester: Hva er virkningene av å innføre en digital omsetningsavgift i Norge?

Supervisor: Maximilian Todtenhaupt

Bendik Haugen Flatebø
Sverre Marelius Koi

Skattefrie Innretninger: En utredning av vilkårene for skattefritak etter skatteloven § 2-32

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Kristoffer M. Fagerbakk
Sindre G. Tilley

The Wealth Tax’ Impact on Stock Exchange Listings: A comparative case study of wealth tax abolition’s effect on stock exchange listings through the synthetic control method

Supervisor: Floris T. Zoutman

Marianne Morgenroth

Overskuddsflytting i Norge: En empirisk analyse av overskuddsflytting blant flernasjonale selskaper inkludert alle næringer i privat sektor og en analyse av profitabilitetsforskjeller i bygge- og anleggsnæringen

Supervisor: Arnt Ove Hopland

Simen Smit Halstenstad
Thomas Solhaug Feen

SPACs – Experts on Taxation? An empirical study of SPACs and the role of taxation in their choice of jurisdiction

Supervisor: Maximilian Todtenhaupt

Marit Randen
Tonje Jacobsen

Code Red For Stock Markets? An Empirical Analysis of the Norwegian Stock Market Reactions to Reports by the Intergovernmental Panel on Climate Change

Supervisor: Guttorm Schjelderup

2021 - Spring
Anker Albert
Are Kjetså Hole

The Effect from Taxes on the Location of Patents: A quantitative research on affiliates within European multinational enterprises

Supervisor: Mohammed Mardan

Anders H. Bjørkli
Espen N. Arntsen

The Elasticity of Taxable Wealth: Evidence from Norway

Supervisor: Floris Tobias Zoutman

Helle Sofie Bratsberg
Caroline Charlotte Bjelland

Konkursrytteri: Konkurskarantenen som virkemiddel for å bekjempe konkursrytteri

Supervisor: Tina Søreide

Frida Fjelde Haakonsen
Kjersti Løvstad Lømo-Hansen

Arveavgiften: Ny arveavgift i Norge? Utfordringer og utforming

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Gavin Yue Wen Jun

Variations in Suspicious Activity Reports: An exploration into the factors that may explain why reporting levels differs from country to country

Supervisor: Tina Søreide

Tonje Hult Karlson
Nora Rønning Westin

Salg av unoterte selskaper til utlandet fra et formuesskattperspektiv: En empirisk analyse av formusskattens påvirkning på salg av unoterte selskaper til utlandet

Supervisor: Jarle Møen

Paul Kjønnøy

The way exchange of information impacts money laundering: Empirical analysis on how exchange of information agreements impacts trade gaps between tax havens

Supervisor: Evelina Gavrilova-Zoutman

Isabella Maier

The effects of corporate taxation on innovation: An empirical analysis on the effects of corporate taxation on innovation in Europe

Supervisor: Steffen Juranek and Floris Tobias Zoutman

Rohit Reddy Muddasani

Dual Citizenship and the Directive on Administrative Cooperation (DAC6) of the European Union: An empirical study on dual citizenship as a method of regulatory arbitrage

Supervisor: Mohammed Mardan and Elisa Casi

Sindre Lunner Nyberg
Vy Ngoc Khanh Nguyen

Common ownership and tax avoidance

Supervisor: Maximilian Todtenhaupt

João Vitor de Souza Simão

Does the wealth tax discourage individual savings? Evidences from Norway

Supervisor: Floris Tobias Zoutman

Kristin Stjern
Silje Manger

Does Corporate Governance Failure Facilitate Crime? An empirical study of companies domiciled in the US using textual data analysis

Supervisor: Evelina Gavrilova-Zoutman

2020 - Fall
Daniyal Arif

Can we unveil the Secrecy of Tax Havens?

Supervisor: Evelina Gavrilova-Zoutman

Jon Blekastad
Dan Tore Berge Larsen

What Drives the Devil’s Machine? An empirical study on dividend withholding taxes, settlement changes, and legislative changes’ effect on trading around the ex-dividend date in European markets

Supervisor: Floris Tobias Zoutman

Eirik Hagen
Synne Marie Hagen

Detection of UN Arms Embargo Violators and their Connections to Tax Havens

Supervisor: Floris Tobias Zoutman

Magnus Haug
Oddvar Aune Ueland

Did the Tax Cuts and Jobs Act of 2017 induce a valuation premium on U.S. target firms?

Supervisor: Maximilian Todtenhaupt

Janette Ø. Hetland
Birgitte Flåten

Økt åpenhet på Oslo Børs - En kvalitativ studie av behovet for økt åpenhet om utenlandske eiere av forvalterregistrerte aksjer på Oslo Børs

Supervisors: Kasper Vagle and Tina Søreide

Simen Madslien

Are Avocados the Blood Diamonds of Mexico?

Supervisor: Evelina Gavrilova-Zoutman

Håvard Øyna
Vegard Flystveit

The obscure truth about governance quality and tax havens

Supervisor: Evelina Gavrilova-Zoutman

Herman Hjort Rabsch
Betina Swanstrøm

Eiendomsskatt – kostbare eiendommer skattlegges systematisk mindre

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Ingrid Caroline Sjögren
Kristine Holme Jensen

Skattemoral i krisetid: Hvordan påvirker økonomiske kriser folk sine holdninger til å betale skatt?

Supervisor: Tina Søreide

Ole Tøger Tøssebro
Jonas Strøm Tjernshaugen

The Role of Development on Multinationals’ Incentive to Shift Profits

Supervisor: Mohammed Mardan

2020 - Spring
Vilde Kristine Linnerud Almenningen
Randi Åreskjold

Hvem betaler egentlig selskapsskatten? En litteraturstudie

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Anja Apeland
Stine Eilertsen

Formuesskattens virkning på selskapets finansielle situasjon: En case-studie av formuesskattens virkninger på Sylvsmidja AS og Vossasylv Jakob Rongve AS

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Erik Finnerud
Temuulen Wasseng

Cum-Fake Transactions in Scandinavian Countries: An empirical study of ADRs from 2010 to 2019

Supervisor: Floris Tobias Zoutman

Trine Arna Gabrielsen
Maria Louisa M. Schock

Formuesskattens innvirkning på selskapsverdier i hotellbransjen: En empirisk analyse av Strawberry Group og Olav Thon-gruppen

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Monica Granli
Anne-Marie Sveli

Avtalelojalitet: hva driver avtalelojaliteten i statlige virksomheter?

Supervisor: Malin Arve

Trine Kvingedal
Bjørg Lunde

Skatteutfordringer knyttet til digitale selskap: en eksplorerende studie av OECD sitt arbeid for en multilateral avtale

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Haakon Nærø
Runar Humlung

Valget mellom ACE og CBIT som skattesystem: En vurdering av ACE og CBIT-systemene i en norsk sammenheng

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Kristin Nordvik

Alkohol, tobakk og skattepolitikk: En studie av norske husholdningers utgifter til alkohol og tobakk

Supervisor: Fred Schroyen

Helene Merrild Ro
Jørgen Langli

Inventors in tax havens

Supervisor: Maximilian Todtenhaupt

2019 - Fall
Ole Andreas Dalsbø
Hallvard Solli

Tax-Motivated Trading in the Scandinavian Countries: An empirical study on cum-cum transactions and potential tax loss in Norway, Sweden and Denmark

Supervisor: Evelina Gavrilova-Zoutman

Andreas Håskjold
Andreas Kleiven

A case study of how companies identify and mitigate risks of noncompliance in the Nigerian business climate

Supervisor: Tina Søreide

2019 - Spring
Ida Birkeland
Emma Elisabeth Schippert Soares

Debt shifting in loss-making affiliates: An empirical study on parental debt in Norwegian multinationals

Supervisors: Mohammed Mardan and Arnt Ove Hopland

Jacob Quentin Bøgwald
Nathalie Thorstensen

Tax Sensitivities in the Profit Distribution

Supervisors: Mohammed Mardan and Arnt Ove Hopland

Guro Thomasgaard Busterud
Nadia Ryan

The Effect of Minority Ownership on Internal Debt Shifting; tested with Norwegian data

Supervisors: Mohammed Mardan and Arnt Ove Hopland

Jonas Hvaal Christensen

An exploratory study of economic incentives and corporate tax evasion: how can economic incentives to self-report reduce corporate tax evasion in Norway?

Supervisor: Tina Søreide

Christine Dahl
Anniken Fougner

Næringseiendom fra et formueskattperspektiv

Supervisor: Jarle Møen

Karoline Sofie Høgli Eilertsen
Maria Grjotheim Selås

SkatteFUNN and Corporate groups: How changes in the skatteFUNN scheme affects group structure and firms’ operational expenses

Supervisor: Steffen Juranek

Nicolas Gibney

Does Size Really Matter? A Study of Banking Sector Size as it Relates to Money Laundering and Anti-Money Laundering Enforcement

Supervisor: Tina Søreide

Annett Leikvang Hafthun
Hanne Ulfsnes

Rapportering av mistenkelige transaksjoner i banker: Hva påvirker bankansattes beslutning om å rapportere?

Supervisor: Tina Søreide

Charlotte Haldorsen
Marte Peters Halhjem

Vertikal integrasjon i fiskerinæringen: i hvilken grad påvirker vertikal integrasjon førstehåndsomsetningen av torsk?

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Simen Helland Lassen
Markus Nyheim Jensen

Cum-Ex Transactions in European Countries: Theoretical Issues and Emperical Evidence

Supervisor: Floris Tobias Zoutman

Marie Hjelseth Larsen
Susann Øvretveit

Corruption in the Arms- and Defense Industry: A Comparative Study of the Largest American and European Arms Dealers

Supervisor: Tina Søreide

Erik Rønningen Ruhs
Ole Martin Østerås

Managerial Ability and Tax Avoidance: Evidence from Europe

Supervisor: Maximilian Todtenhaupt

2018 - Fall
Jørgen Berg
Simen Jevne Arnesen

The Effect of the 2016 Tax Reform Act on Cum-Cum Trading in Germany

Supervisor: Floris Zoutman

Silje Birknes
Oda Grov Lilland

Formuesskatt på børsnoterte aksjer

Supervisor: Jarle Møen

Martin Zandjani Borge
Kjartan Byberg

The Tightness of Country-specific Income Shifting Regulation and Multinationals’ Transfer Pricing

Supervisors: Evelina Gavrilova-Zoutman and Floris Zoutman

Olav Hovland
Erlend Drøsdal Fladstad

Eiendomsskatt og kommunale avgifter i norske hyttekommuner

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Olav Kyrre Hundvin

Innovasjonspartnerskap som et instrument ved innovative offentlige anskaffelser: en empirisk studie av to pågående innovasjonspartnerskap i Norge

Supervisor: Malin Arve

Kristian Jevanord
Kristoffer Sveum

Utviklingen i skattetrykket for næringseiendom

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Ole August Krutnes
Steinar Rinvik Spinnangr

The Effect of Foreign Cash Holdings on Returns During Repatriation Tax Holidays - A study of the American Jobs Creation Act of 2004

Supervisors: Dirk Schindler and Arnt Ove Hopland

Siw Slevigen

Norway’s Monitoring of Development Aid and it’s Results: A Gut-Feeling Approach: The Case of Ukraine

Supervisor: Tina Søreide

Margrethe Tengs
Emilie K. Hallerud

The Financial Impact of Informal Economic Sanctions

Supervisor: Tina Søreide

Emil Westli
Ba-Can Kevin Doan Vo

Forskjellsbehandling av fritidsboligeiere i hyttekommuner

Supervisor: Guttorm Schjelderup

2018 - Spring
Anders Kvia Andersen
Hilda Birgitte Hovland Kleppe

Statlige utviklingsfond og investeringer gjennom tredjepartsland: En analyse av Norfunds bruk av Mauritius

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Ole Oskar Ellingsen
Fredrik Vindedal Prestegård

Den kommunale eiendomsskatten

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Ola Flytøren
Hans Sebastian Haram

Fremforhandlede forlik i Europa – En studie av sanksjoner mot skattekriminalitet

Supervisor: Tina Søreide

Eirik Lysheim
Eirik Sveinssønn Mork

Innstramming av Rentebegrensningsregelen fra 1. januar 2016

Supervisor: Gunnar Stensland

Magnus Neteland
Fride Hofsmarken Opsann

Utvidelsen av mønsterskatteavtalens bestemmelse for fast driftssted gjennom agent

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Jørn Nygård
Christoffer Morten Wathne

Pensjonssparing: En analyse og sammenligning av tjenestepensjon i offentlig og privat sektor

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Knut Are Skjong
Ole Andreas Øverland

The Consequences of Involvement in Foreign Bribery Cases: An Empirical Study of the Profitability of Firms Sanctioned for FCPA Violations

Supervisor: Tina Søreide

Elisabeth Andersen Werenskiold

The Evolution of the Tax Burden in Norway 1936-2015

Supervisor: Rolf Aaberge

2017 - Fall
André Seyffarth Årnes
Johan Fredric Lilland

The Effects of Tax Reform on the Capital Structure of Listed Firms in Norway: An Empirical Study

Supervisor: Steffen Juranek

Håvard Skolseg Evensen
Alexander Nymgaard Nøstvik

Paradise Profits - Tax Planning in Multinational Companies. A case study of Pfizer Inc.

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Guro Finnanger
Anja Jørgensen Leland

Rentebegrensningsregelen: En empirisk studie av norske selskapers tilpasning av internpriser

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Cecilie Flaten
Anette Grov Lilland

Forretningsmodell for lufthavndrift - En casestudie av Avinor

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Lise Aspen Fosså
Helene Skjelstad

Skatteplanlegging i norske selskap eid av utenlandske private equity-fond: En analyse av det private equity-eide konsernet Scandza

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Oscar Hafstad
Øyvind Stangeland

Aksjemarkedets reaksjon på tildelinger til forskning, utvikling og innovasjon

Supervisor: Jarle Møen

Madina Kairova
Torstein Sandaa-Johansen

Charities And Foundations In Norway: A Legal And Financial Framework With Focus On The Olav Thon Foundation

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Jørgen Løkholm
Kristoffer Lind Thornes

The fellowship of the thin capitalization rules

Supervisors: Dirk Schindler and Floris Zoutman

Erik Vatnaland Nilsen
Sunniva Lillestøl

Underreporting of Income by Self-Employed? A Meta-Analysis

Supervisor: Jarle Møen

Thea Marie Ottosen
Vilde Jelstad Sandanger

En sammenligning av formuesskatt og utbytteskatt: En empirisk studie av norske unoterte selskap og deres aksjonærer

Supervisor: Jarle Møen

Mats Sævig
Guri Husom Vonen

Konkursprediksjon med termindata - En empirisk studie av prediksjonsevnen til termindata fra Skatteetaten

Supervisors: Jarle Møen and Jonas Andersson

Anja Schøll
Doriyush Ubaydi

Impact of Technology on Corruption: A study of impact of e-procurement on prices of various government purchases

Supervisor: Tina Søreide

2017 - Spring
Espen Aalerud
Sigmund Oseland

Returprovisjoner – et samfunnsproblem?

Supervisor: Tina Søreide

Mette Aas
Anders Aronsveen

The Petroleum Tax Act and Investment Distortions:
Did the Norwegian petroleum tax system become more or less distorted after the reduction of uplift in 2013?

Supervisors: Dirk Schindler and Floris Zoutman

Alexandra Bach
Solveig Agnete Helgesen

Are state-owned companies more exposed to corruption risk? A comparative study of the largest state-owned and private companies in Norway

Supervisor: Tina Søreide

Andrea Røyrøy Beinset
Andreas Fogth Berger

Combatting Corruption Through Collective Action

Supervisor: Tina Søreide

Espen Johan Benjaminsen
Martin Grønvold

Immaterielle eiendelers rolle for skattemotivert overskuddsflytting: En case-studie av Coca Cola

Supervisor: Gunnar Stensland

Henrik Eftedal
Kamilla Baardsen Haaland

Den norske eiendomsskatten. En empirisk analyse av eiendomsskattens langsiktige påvirkning på boligpriser i norske kommuner

Supervisor: Arnt Ove Hopland

Preben Holme Gundersen
Jørgen Tvedt Monsen

Skatte- og konkurransemessige utfordringer i delingsøkonomien - En studie av Airbnb

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Arild Hartveit
Miriam Hermansen

Nøytralitet i vannkraftbeskatningen: Virker grunnrenteskatten i Norge nøytralt på investeringsbeslutninger?

Supervisor: Kurt Jörnsten

Ida Rusten Heggstad
Malin Vindheim Heimtun

Utenlandske direkteinvesteringer og bilaterale skatteavtaler:
Hvilken effekt har skatteavtaler på inngående utenlandske direkteinvesteringer til utviklingsland?

Supervisor: Ragnhild Balsvik

Fredrik Johansson

Norwegian Petroleum Taxation: Estimating the value of allowing companies to pledge tax allowances from investments on the Norwegian Continental Shelf

Supervisor: Kurt Jörnsten

Madeleine Mjåtveit Kvamme
Siv Matre Sandvik

Skatteutfordringer ved digitale betalingstjenester

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Kjersti Sagosen
Sigridur Elin Stefansdottir

Markedets reaksjon på medieomtalt mistanke om lovbrudd

Supervisor: Tina Søreide

Rebecca Schrøder
Kristiane Nanett Sveinung

Vinmonopolet og taxfree-ordningen. En analyse av priser og effekten av økt alkoholkvote

Supervisor: Guttorm Schjelderup

Anna Ropeid Selsås
Rakel Haugen Strand

The Effect from Loss Anticipation on Debt Shifting: Empirical Evidence from European Multinational Corporations

Supervisors: Arnt Ove Hopland and Dirk Schindler

Robert Sandal Stragiotti
Ingvild Mørch Mathiesen

ISO 37 001s påvirkning på korrupsjonstilbøyelighet

Supervisor: Tina Søreide

Hege Baustad Tveit

Vedlikehold av kommunale bygninger. En empirisk studie basert på surveydata

Supervisor: Arnt Ove Hopland

2016 - Fall
Emilie Nøkleby Finnevolden
Ellen Brevik Wangsness

Privatpersoner i delingsøkonomien og etterlevelse av skatteplikt – En risikoevaluering av privatpersoners etterlevelse

Extended summary

Martin Garsjø
Per Henrik Seglem

Skjult eierskap på Oslo Børs - En analyse av omfanget av anonyme investorer

Extended summary

Mattis Weien Grimstad
Torkil Moe Bråten

Effektene av CCCTB for Googles beskatning i Norge og EU

Extended summary

Marie Løkeland Lerøy
Lena Ryde Nord

Extensive market regulation may increase corruption risk in OECD countries

Extended summary

Hanne-Margrete Rognerud Løken
Hanne Rolland Myklebust

Økonomisk kriminalitet i norske selskaper

Extended summary

Amanda Haver Mathiesen
Nina Elisabeth Kofstad

Konkurranse i det norske annonsemarkedet - Når ulike skattevilkår skaper konkurranseskjevhet

Extended summary

Janecke Ramstad Sandvik
Emma Claire Hagelund

Revisor som samfunnets tillitsmann - Gjør revisor en dårligere jobb med å avdekke korrupsjon, desto lavere risiko for å møte konsekvenser?

Extended summary

Beate Skjæveland
Emilie Johnsen Viung

Introduksjonen av en norsk regel mot tynn kapitalisering – en empirisk analyse av norske selskapers tilpasning til rentebegrensningsregelen

Extended summary

Lene Standal
Julie Helland Hageløkken

En analyse av Bitcoins implikasjoner og hvordan norske skattemyndigheter utfordres

Extended summary

Anne Karin Stensland
Ingrid Hamran

Har eiendomsskatten økonomiske konsekvenser for norske selskaper?

Extended summary

2016 - Spring
Malene Andreassen
Henriette Funner Gjerjordet

Arveavgift – En deskriptiv analyse av konsekvensene ved opphevingen av arveavgiftsloven i Norge

Extended summary

Øyvind Fredriksen
Marte W. Nesheim

En analyse av hvordan kapitalutvidelser påvirker formuesskatten til norske eiere

Extended summary

Emil K. Johansen
Liam Karimloo

Estimating the effect of corporate income tax reductions: A comparative case study on the capital structure of financial corporations

Extended summary

Andreas Jordet
Trygve Lehne

Utfordringer med delingsøkonomien

Extended summary

Eirik Lieng
Pål Bilit Sveen

Skattenivået til Norges 400 rikeste familier 2006-2014

Extended summary

Laura Mozule
Laura Rezevska

Development and Effectiveness of Controlled-Foreign-Company Rules: Empirical evidence from European multinational companies

Extended summary

Tiril Bråthen Tjørswaag

Korrupsjon i offentlige anskaffelser: En studie av revisors begrensninger belyst av økonomisk litteratur

Extended summary

Kasper Vagle
Stian N. Tvetene

Å bli tatt for korrupsjon påvirker ikke selskapets lønnsomhet

Extended summary

   
2015 - Fall
Herman Ellefsen
Jesper Torstensen

The Effect of Thin-Capitalization Rules in Europe – An Empirical Study of European Multinationals

Extended summary

Ane Strømstad Evensen
Elizabeth Evje Hundseid

Skattemotivert internprising i flernasjonale selskaper – en casestudie med fokus på immaterielle eiendeler

Extended summary

Maria Nyrud Gobel
Thea Hestdal

Formuesskatt på unoterte aksjer - en analyse av ulikheter i verdsettelsesgrunnlaget til børsnoterte og unoterte aksjer

Extended summary

Yngve Øye Løkås
Morten Stensland

Allokering av forvaltningskapital i norske sparebanker
En analyse av hvordan kapitalreguleringer og skatt på rentemarginen påvirker norske sparebankers allokering av forvaltningskapital mellom person- og bedriftsmarkedet

Extended summary

Andrea Kristine Roald
Tonje Roti

Tax Planning in Norwegian Private Equity-Backed Companies

Extended summary

Anne Cathrine Solem
Olaug Risting Stemsrud

Rentebegrensningsregelen – En analyse av hvordan IKEA og Statkraft berøres av regelen

Extended summary

Veronika Solum
Kristian Andås

Varsling av økonomisk kriminalitet – kan varsling kjøpes for penger?

Extended summary

Inger Johanne Weum
Helene Mohagen

Land-for-land rapportering i Norge
- Casestudier av land-for-land rapportene til Norsk Hydro, DNO og Statoil

Extended summary

   
2015 - Spring
Susana Anggraeni

Money moves: Tax planning in multinational companies - the case of Microsoft

Extended summary

Alexander Breyholtz
Ingvild Dyrhovden

Differensiert arbeidsgiveravgift
En empirisk analyse av avgiftens sysselsettingseffekt og effekt på nyetablering og nedleggelse

Extended summary

Marte Nøkleby Finnevolden
Tiril Amalie H. Guldbrandsen

En analyse av formuesskattens innvirkning på norske gasellebedrifter

Extended summary

Linn Nordås Fotland
Lisa Marie H. Ålsberg

Vil innføring av ROT- og RUT-fradrag gi Norge et mer effektivt skattesystem?

Extended summary

Pål Henrik Hagen
Line Cecilie Stein Njøs

Effektiv skattesats og selskapsstørrelse
En empirisk analyse av skattebelastningen til små og store selskaper i Norge

Extended summary

Cecilie Hammer
Martin Kvarberg

Do Thin-Capitalization Rules Affect Capital Structure Decisions? Evidence from Norwegian MNCs

Extended summary

Christoffer K. Larsen
Jo A. Løchen

The Effect of Introducing Voluntary Audit on Accounting Quality and Firm Behaviour - An Empirical Study of Small Norwegian Firms

Extended summary

Kristian Funderud Melby
Henning Lyng Skogly

Delkontantstrømdiskontering og nøytralitet i det norske petroleumsskatteregimet

Extended summary

Aija Polakova

Debt shifting in response to international tax incentives: Evidence from European multinational corporations

Extended summary

Kjetil Sivertsen
Ola Sjøtrø

Overskuddsflytting ved bruk av internprismanipulasjon blant flernasjonale selskaper i Norge

Extended summary

Tobias Pran Schmidt
Magnus Solvik

Skatteplanlegging i den norske borebransjen - en analyse av avkastning og metoder for overskuddslytting

Extended summary

Stine Opshaug Skjeggestad
Sara Wæhle

Underrapportering av inntekt blant selvstendig næringsdrivende

Extended summary

Annelise Alsvik Skogsbakken
Thao Hang Vo

Den norske eiendomsskatten

Extended summary

Kristin Lind Thornes
Vibeke Thuve

Skatteutfordringer i delingsøkonomien
- Når deling skaper inntekter som ikke beskattes. En casestudie av Uber og Airbnb

Extended summary

Olav Salte Wiig

Utenlandsk formue skjult i eiendomsmarkedet
- En case-studie av Storbritannia og USA

Extended summary

   
2014 - Fall
Martin Berg-Johnsen
Ole Christian Dahll Steinert

Fonds- og equity investeringer i utviklingsland med skatteparadis som base: En analyse av Norfunds utviklingspolitikk

Extended summary

Lars Raaholt Bredesen
Jørn Hatlo-Johansen

Skattepolitikkens påvirkning på inntektsulikheten i Norge

Extended summary

Håkon Frede Foss

Gjeldsskifting i norske selskaper

Extended summary

Thomas Hanssen
Tommy Haltbrekken

Skatteplanlegging i multinasjonale selskap – En analyse av Statkraft og implikasjoner av den nye norske fradragsbegrensningsregelen

Extended summary

Victoria Mothes
Karina Lange

Kanaløyene: et paradis for norske private equity-fond? En kvalitativ analyse av hvorfor norske private equity-fond lokaliseres på Kanaløyene

Extended summary

Margrethe Mykland
Katarina Swendgaard

Skatteminimerende strategier i flernasjonale selskaper med hovedfokus på internprising av immaterielle eiendeler: Illustrert ved en caseanalyse av Vizrt og StormGeo

Extended summary

Lars Niesten-Dietrich

The Parental Debt Puzzle - Multinational Companies and Parental Debt Utilization in an International Tax Setting

Extended summary
Full text

Joachim Solberg
Thomas Kalleli Sæbøe

Overskuddsflytting blant flernasjonale selskaper i Norge

Extended summary

   
2014 - Spring
Anastasia Avetisova

Intern gjeldsflytting og multinasjonale selskaper

Extended summary

Stine Mari Ruud Andersen

Tax incentives at work: The Norwegian Petroleum Tax Act and its impact on firm behaviour

Extended summary

Vivi-Marie Erdal

Land-for-land-rapportering: CSR eller finansiell informasjon?

Extended summary

Ingar K. Haaland
Thomas M. Haavik

Lavere skatter og høyere ulikhet: Helt greit?

Extended summary

Margrethe Sveindal Lønøy

The effects of transfer pricing on tax avoidance, investment decisions and location choice by multinational companies - A literature review

Extended summary

Marte Meldal
Sandra Hallen

Effekter av en liberalisering av pengespillmarkedet i Norge

Extended summary

Kristin Orset

Cost Contribution Arrangements
– An efficient tax-planning tool?

Extended summary

Morten Randeberg
Helge Selvik

A study of tax minimization strategies in multinational companies with focus on Coca‐Cola and IKEA

Extended summary

Ole Kristian Riskjell

A comparison of the Allowance for Corporate Equity system and the Comprehensive Business Income Tax system in a Norwegian setting

Extended summary

Meina Sai

Regulating multinationals’ profit-shifting behavior: The case of China

Extended summary

Christian Smith-Nilsen

Regulating international debt shifting: A comparison of the new Norwegian regulation with traditional thin-capitalization rules

Extended summary

Pia Nicoline Wøien

Tax Planning in Norwegian Multinational Companies: Is Leverage Sensitive to International Tax Differences?

Extended summary

   
2013 - Fall
Ingrid Breivik

Valg av revisor, regnskapsmanipulasjon og skatt

Extended summary

Kasper Thoring Fellkjær
Maria Hesla Steinum

Optimal adaptions to thin-capitalisation rules: The case of the Norwegian petroleum sector

Extended summary

Vibeke Elise Fjellholt
Mari Romstad Stavne

Informasjonsutvekslingsavtaler med skatteparadiser

Extended summary

Heidi V. Høgalmen
Monica Olsen

Skatteplanlegging i flernasjonale selskap: En analyse av IKEA

Extended summary

   
2013 - Spring
Krastina Georgieva-Ilkova

Depletion of Non-renewable Energy Sources and Environmental Taxation

Extended summary

Rong-Ju Isabella Lu

Betydning av skatt for omdisponering av kapital
– Om internprising av kortsiktige kreditter

Extended summary

Ingebjørg Midtbø Myking
Ingrid Myrset Hatlebakk

Skatteamnestiordningen: En empirisk analyse av hvordan medieoppslag påvirker innrapporteringen av skjulte inntekter og formuer til Skatteetaten

Extended summary

Ingvild Kristine Paulsen
Anne-Mari Bratholt

Er skattepreferanser et egoistisk eller et moralsk hensyn?

Extended summary

Hanne Rogde
Stina Rasmussen

Omfanget av skyggeøkonomien: En oversikt over litteratur og metoder

Extended summary

Mari Sakkestad
Kristina Kjetland Skarsgaard

Den norske formuesskatten: En analyse av skattens virkninger på små og mellomstore bedrifter

Extended summary

Synnøve Sophie Sandberg

Merverdiavgiftskaruseller i EU

Extended summary

Knut Marius Steen
Pål Gunnar Tenstrand Willumsen

Skattereformen 2006 - Empiriske analyser av arbitrasjer i overgangsvinduet og implikasjoner for agentproblematikk i norske selskaper

Extended summary

Bjarte Waardal

International corporations and profit shifting in Norway under the post 2006 tax regime

Extended summary

   
2012 - Fall
Isabel Augustinussen
Ida Engseth Baardson

Hvor viktig er rederiskatteordningen for å beholde rederiene i Norge?

Extended summary

John Houth Fjellseth

Income tax evasion: the conundrum of compliance (Gåten om skattebetalingsvilje)

Extended summary

Hedda Leikvang

The European Financial Transaction Tax: A Pragmatic Debate About the Merits of Using Taxation to Curtail Volatility in Financial Markets

Extended summary

Sigrun Aker Nordeng
Anne Ragnhild Sanderud

Overskuddsflytting ved bruk av internprismanipulasjon blant norske flernasjonale foretak

Extended summary

Ingeborg A. Reiersgård
Anita Røtvold

Utbyttepolitikk i utenlandskeide aksjeselskaper i Norge: En empirisk studie av effekten av skattereformen i 2006 på utbyttepolitikken i utenlandskeide aksjeselskaper

Extended summary

   
2012 - Spring
Chris Edson

The Capital Constraining Effects of the Norwegian Wealth Tax

Extended summary

Daniel Jäck

The Business Commitment of a Norwegian Company in Germany: An Examination of investment alternatives from a tax perspective

Extended summary

Rasmus Møller
Erlend Andreas Nordal

FoU og overskuddsflytting i Norge – en empirisk analyse

Extended summary

Erik Christopher Reinskou
Espen Sørlie

Neutrality features of the Norwegian Petroleum Tax Act

Extended summary

Ida Selseth

Norges selskapsbeskatning: Globaliseringsutfordringer og EUs forslag om CCCTB

Extended summary