Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising

BUS401 Strategiske lønnsomhetsanalyser og prising

 • Innhold

  Innhold

  Kurset kan deles i to deler:

  Del 1: Markedsanalyse og prising

  Denne delen begynner med en vurdering av relevant marked og virksomhetens konkurransearena som ramme for valg av prisstrategier. Deretter er fokuset på forskjellige metoder for å vurdere og optimere prisnivået.

  Del 2: Strategisk lønnsomhetsanalyse

  Del to fokuserer på kalkulering av lønnsomheten av produkter, aktiviteter, kunder og produktegenskaper. Utforming og bruk av ABC står sentralt, i tillegg til behandling av kapasitets- og kapitalkostnader. Et annet sentral moment er hvordan man kan benytte analyser av kundelønnsomhet til å endre prosesser, prisstrategier og utforming av produkter og tjenester.

  Koblingen mellom prestasjonsmål og lønnsomhetsanalyser for implementering av ulike strategier avslutter kurset

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Studentene skal etter å ha fullført kurset:

  Kunnskap

  - Kjenne til studier om hvordan bedrifter faktisk fastsetter pris

  - Forstå grunnleggende økonomisk teori om optimal prising

  - Kunne analysere konkurranseforhold og beslektede faktorer som påvirker bedriftens pristilpasning

  - Kjenne til hvordan lønnsomhetsanalyser kan brukes i ulike beslutningssituasjoner i virksomheten

  - Kunne relatere lønnsomhetsanalyser til prestasjonsmål for kommunisering og oppfølging av virksomhetens lønnsomhet

   

  Ferdigheter

  - Kunne utvikle en prisstrategi

  - Kunne anvende metoder for fastsetting eller justering av pris basert på: invers elastisitetsregelen, prisen på et konkurrerende produkt, relative nullpunktanalyser og regresjonsanalyse av attributter

  - Kunne utarbeide kalkyler for ulike formål og vurdere i hvilken grad disse gir et riktig bilde av lønnsomheten

  - Kunne analysere lønnsomhetene for ulike aktiviteter, produkter, produktegenskaper, kunder og markedssegmenter

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Forelesninger og øvelser.

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Kurset kan ikke kombineres med MRR415.

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  To godkjente innleveringssett. Gjøres i grupper.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Slutteksamen bestående av en 4-timers skriftlig skoleeksamen.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A-F

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Noe bruk av standard dataverktøy i forbindelse med øvingsoppgaver.

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Normalt høst og vår. Tilbys ikke våren 2018

  Som følge av at BUS401 er avlyst våren 2018 gjelder følgende:

   

  Studenter som trenger BUS401 i sin hovedprofil , og hadde planlagt å ta BUS401 våren 2018 ,  kan   etter søknad erstatte dette emnet med ett av følgende kurs:

    - BUS428 Økonomisk organisasjonsteori

  - BUS432 Operasjonell planlegging

  - BUS451 Virksomhetsstyring

  Denne ordningen gjelder kun for våren 2018, og for studenter som ikke har bestått BUS401 tidligere. Det blir ikke anledning til å søke om å erstatte BUS401 med noen av disse kursene etter våren 2018.

   

  Dersom du ønsker at et av disse emnene skal erstatte BUS401 i din hovedprofil må du søke på dette skjemaet (kopier lenken inn i n) https://nhh.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1XGIvBW40ugdUot

  Du kan melde deg til det emnet du ønsker å ta på vanlig måte i studentweb. Når vi har behandlet søknaden legger vi inn det aktuelle emnet som erstatning for BUS401 i utdanningsplanen din. Det har ingen betydning hvor emnene ligger i utdanningsplanen inntil da.

  Kontaktperson: Maj-Brit Iden, maj-brit.iden@nhh.no

  Søknadsfrist 1.mars 2018

 • Litteratur

  Litteratur

  Artikkelsamling samt diverse litteratur og case materiale på Canvas.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
 Norsk
Semester
Vår, Høst

Kursansvarlig

Kursansvarlig:

Kenneth Fjell, professor, RRR

Forelesere:

Trond Bjørnenak, professor, RRR;

Kenneth Fjell, professor, RRR;

Kari Nyland, førsteamanuensis, NTNU Handelshøyskolen