Strategisk outsourcing og franchising

BUS438 Strategisk outsourcing og franchising

Høst 2022

Vår 2023
 • Innhold

  Et grunnleggende spørsmål i økonomistyring er hvilke aktiviteter som bør utføres internt i bedriften og hva som heller bør kjøpes eksternt, det vil si outsources. Skal digitale plattformer som Apple og Google produsere innhold og applikasjoner selv, eller skal de overlate det til andre? Og hvem skal sette prisen, Apple eller de som lager Angry Birds? Delingsøkonomien er et annet eksempel; spørsmålet er hva man skal produsere selv (eie) eller kjøpe (leie) i markedet? Dette kurset tar for seg de strategiske vurderingene som bør gjøres når man trekker opp grensene for bedriftens internt utførte aktiviteter. Videre vil fokus være på utforming av kontrakter mellom ulike aktører i verdikjeden (forlag og bokhandel, leverandører som Tine og Orkla på den ene siden og dagligvarekjeder som Rema 1000 og NorgesGruppen på den andre siden). Hvordan kan eksempelvis en kontrakt mellom Tine og Rema 1000 påvirke konkurransen mellom Rema 1000 og NorgesGruppen?

  Første del av kurset introduserer verdikjeden og tar deretter for seg en rekke kritiske faktorer som må vurderes helhetlig før en beslutning om outsourcing foretas. Disse faktorene inkluderer:

  • Stordriftsfordeler og konkurransesituasjonen i underleverandører- og distributørmarkedene.
  • Agent- og lobbykostnader.
  • Koordineringskostnader.
  • Tap/overføring av kunnskap og bedriftsintern sensitiv informasjon.
  • Transaksjonskostnader, relasjonsspesifikke investeringer og fare for skvis ("hold-up).

  I andre del av kurset vil vi fokusere på franchising, en organisasjonsform som er blitt svært utbrett i løpet av noen tiår. Der vil vi innledningsvis diskutere sentrale elementer som inngår i franchisingkontraktene og leverandørkontakter mer generelt, og hvilke styringsmuligheter dette gir. Emner som blir fokusert inkluderer:

  • Oppbygging av franchisekontrakter og leverandørkontakter mer generelt (fransciseavgift, royalities, osv).
  • Franchising versus andre kontraktsformer.
  • Kvalitetskontroll.
  • Prisstrategier.

  Kurset kan med fordel kombineres med blant andre BUS400N Styring av større foretak og BUS403 Supply Chain Management.

 • Læringsutbytte

  Etter å ha fullført kurset vil studenten:

  • Kunnskap
   • Ha kunnskap om på franchising; en løsning hvor bedriften beholder styring med en rekke sentrale beslutninger, typisk merkevarebygging og markedsføring, lokalisering, kvalitet, og konseptuelle løsninger.
   • Ha kunnskap og forståelse av økonomisk teori knyttet utforming av vertikale kontrakter mye benyttet rundt franchising og outsourcing.
  • Ferdigheter
   • Ha ferdigheter til å kunne analysere sentrale strategiske faktorer med hensyn til beslutninger om outsourcing og franchising.
   • Mer generelt enn franchising kunne vurdere hvordan og hvorfor ulike kontrakter benyttes i verdikjeden mellom eksempelvis leverandører og detaljister.
  • Generell kompetanse
   • Ha kompetanse til å hente inn tilleggslitteratur både knyttet til bransjekunnskap og økonomisk akademisk faglitteratur (siden kurset har hjemmeeksamen).

 • Undervisningsopplegg

  Ordinære forelesninger illustrert med en del case. Kurset kan med fordel kombineres med blant andre BUS400N Styring av Større Foretak, BUS401 Strategisk lønnomshetsanalyse, BUS441 Konkurranseanalyse og BUS428 Økonomisk organisasjonsteori.

  Det vil bli mulig å følge kurset digitalt.

 • Overlapping med andre emner

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  En skriftlig innlevering i grupper av to-fire studenter må være godkjent.

 • Vurderingsordning

  72 timers individuell hjemmeeksamen.

 • Karakterskala

  A - F

 • Litteratur

  Artikler tilgjengelig i Canvas.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2022.

Emneansvarlig

Professor Øystein Foros, Institutt for foretaksøkonomi.