Spansk språk

SPA10 Spansk språk

Vår 2019

 • Innhold

  SPA10 Spansk språk er første kurs i spansk valgfag. Anbefalte forkunnskaper er Nivå II. Kurset gir et godt grunnlag for å kommunisere effektivt på spansk i profesjonelle sammenhenger. Fokus er skriftlig og muntlig fagkommunikasjon. 

  Course content

  SPA10 Spanish language is the first course of English as an elective subject. It provides a good basis for communicating effectively in professional settings. The focus is on written and oral professional communication.

 • Læringsutbytte

  Formålet med SPA10 er å legge grunnlaget for studentenes evne til å kommunisere på spansk i internasjonale sammenhenger.

  Ved fullført kurs:

  • har du innsikt i viktige deler av det spanske språksystemet
  • har du skriftlige og muntlige ferdigheter i spansk på et nivå som kreves for påbyggingsmodulene SPA11 og SPA12
  • kan du forstå og produsere sakprosatekster på spansk
  • har du grunnleggende kunnskaper om geografiske, historiske og politiske forhold i den spansktalende verden

  Learning outcomes

  The aim of Spanish Language (SPA10) is to develop the students' skills in communicating in Spanish within an international context.

  On completion of the course, you:

  • have insight into the Spanish language system
  • have sufficient proficiency in written and oral Spanish to meet the requirements of the advanced modules SPA11 and SPA12
  • are able to produce general non-fiction texts
  • have basic knowledge about geographical, historical and political conditions in the Spanish speaking world

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid, skriving og gjennomgang av oppgaver samt studentpresentasjoner. Kurset krever aktiv deltakelse underveis. Bruk av e-læringsverktøy er integrert i undervisningen.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Kurset bygger på forkunnskaper tilsvarende spansk Nivå II (jfr. læreplan i fremmedspråk) (dvs. 3 år på ungdomsskole og 2 år på videregående skole eller 3 år på videregående skole) eller tilsvarende.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer SPA010

 • Krav til kursgodkjenning

  To godkjente skriftlige oppgaver samt en godkjent muntlig presentasjon

 • Vurderingsform

  Skriftlig eksamen 3 timer

 • Karakterskala

  Vurderes: Bestått/ikke bestått

 • Litteratur

  L. Martínez & M.L. Sabater.Socios Nueva edición 2  Libro del alumno. Barcelona: Difusión.

  L. Martínez & M.L. Sabater. Socios Nueva edición 2 Cuaderno de ejercicios. Libro de trabajo. Barcelona: Difusión.

  Salkjelsvik, Kari S. og Pitloun P.: Gyldendals Spanske lommegrammatikk, Gyldendal, 2004.

  Rasmussen, W: Tidsbruk på spansk (utleveres på instituttet)

  Rasmussen, W: Konjunktiv (utleveres på instituttet)

  Forelesningsmateriale samlet i eget hefte og dessuten lagt ut på its learning.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og spansk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2018.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

Kursansvarlig

Beate Sandvei, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.