Spansk språk

SPA10 Spansk språk

 • Innhold

  Innhold

  Spansk språk, grammatikk, økonomisk språk.

  Course content

  Spanish language, grammar and economic-administrative language

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Formålet med SPA10 er å legge grunnlaget for studentenes evne til å kommunisere på spansk i internasjonale sammenhenger.

  Studenten skal ved fullført kurs:

  • ha innsikt i viktige deler av det spanske språksystemet
  • ha skriftlige og muntlige ferdigheter i spansk på et nivå som kreves for påbyggingsmodulene SPA11 og SPA12
  • kunne forstå og produsere sakprosatekster på spansk
  • ha grunnleggende kunnskaper om geografiske, historiske og politiske forhold i den spansktalende verden

  Learning outcomes

  The aim of Spanish Language (SPA10) is to develop the students' skills in communicating in Spanish within an international context.

  The candidate will be expected, on completion of the course, to:

  • have insight into the Spanish language system
  • have sufficient proficiency in written and oral Spanish to meet the requirements of the advanced modules SPA11 and SPA12
  • be able to produce general non-fiction texts
  • have basic knowledge about geographical, historical and political conditions in the Spanish speaking world

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid, skriving og gjennomgang av oppgaver samt studentpresentasjoner. Kurset krever aktiv deltakelse underveis. Bruk av e-læringsverktøy er integrert i undervisningen.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Anbefalte forkunnskaper

  Kurset bygger på forkunnskaper tilsvarende spansk Nivå II (jfr. læreplan i fremmedspråk) (dvs. 3 år på ungdomsskole og 2 år på videregående skole eller 3 år på videregående skole) eller tilsvarende.

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Tilsvarer SPA010

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  To godkjente skriftlige oppgaver samt en godkjent muntlig presentasjon

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Skriftlig eksamen 3 timer

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Vurderes: Bestått/ikke bestått

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst

 • Litteratur

  Litteratur

  Sans Baulenas, Neus & Ernesto Martín Peris (2014). Gente hoy 2. Libro del alumno. Barcelona: Difusión.

  Sans Baulenas, Neus & Ernesto Martín Peris (2014). Gente hoy 2. Libro de trabajo. Barcelona: Difusión.

  Salkjelsvik, Kari S. og Pitloun P.: Gyldendals Spanske lommegrammatikk, Gyldendal, 2004.

  Rasmussen, W: Tidsbruk på spansk (utleveres på instituttet)

  Rasmussen, W: Konjunktiv (utleveres på instituttet)

  Forelesningsmateriale samlet i eget hefte og dessuten lagt ut på its learning.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og spansk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Beate Sandvei, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.