Japansk 1

JAP10 Japansk 1

Vår 2019

Høst 2019
 • Innhold

  Dette kurset gir en innføring i japansk muntlig og skriftlig språk. Skriftlig språk innebærer to fonetiske alfabet og ca. 70 kanii (kinesiske tegn). I tillegg gis faktakunnskap om japansk kultur og samfunn.

 • Læringsutbytte

   Ved fullført kurs:

  Kunnskap.

  • har du grunnleggende kunnskaper om det japansk språksystem
  • har du faktakunnskaper om Japan kultur og samfunn

  Ferdigheter

  • har du elementære praktiske ferdigheter i japansk
  • kan du lese enkle tekster på japansk
  • kan du produsere enkle setninger skriftlig og muntlig

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid og skriving og gjennomgang av oppgaver. Kurset stiller krav til aktiv deltakelse underveis.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen forkunnskapskrav.

 • Krav til kursgodkjenning

  Arbeidsbok

 • Vurderingsform

  3 timers skriftlig skoleeksamen.

 • Karakterskala

  Karakterskala: Bestått/ikke bestått

 • Litteratur

  Banno et al. (2012). Genki I. An Intergrated Course in Elementary Japanese. The Japan Times.

  Banno et al. (2012). Genki I. An Intergrated Course in Elementary Japanese. Workbook. The Japan Times.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og japansk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2018.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

Kursansvarlig

Kristin Rygg, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon