Japansk 1

JAP10 Japansk 1

Høst 2023

Vår 2024
 • Innhold

  Dette kurset er en innføring i japansk muntlig og skriftlig språk. Skriftlig språk innebærer to fonetiske alfabet og ca. 70 kanii (kinesiske tegn). I tillegg gis faktakunnskap om japansk kultur og samfunn.

 • Læringsutbytte

  Ved fullført kurs:

  Kunnskap.

  • har studenten grunnleggende kunnskaper om det japansk språksystem
  • har studenten faktakunnskaper om Japan kultur og samfunn

  Ferdigheter

  • har studenten elementære praktiske ferdigheter i japansk
  • kan studenten lese enkle tekster på japansk
  • kan studenten produsere enkle setninger skriftlig og muntlig

  Generell kompetanse:

  • basiskompetanse i å arbeide og kommunisere med øst-asiater

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid og skriving og gjennomgang av oppgaver. Kurset stiller krav til aktiv deltakelse underveis.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen forkunnskapskrav.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Arbeidsbok, 6 innleveringer ca. hver andre uke fra midten av september

 • Vurderingsordning

  1,5-timers individuell hjemmeeksamen

  JAP10 har ikke vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 blir hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  Bestått/ikke bestått

 • Litteratur

  Banno et al. (2020). Genki I. An Intergrated Course in Elementary Japanese (3rd. Edition). The Japan Times.

  Banno et al. (2020). Genki I. An Intergrated Course in Elementary Japanese. Workbook (3rd. Edition). The Japan Times.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og japansk
Semester

Vår. Tilbys våren 2023.

Emneansvarlig

Kristin Rygg, institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon