Japansk 1

JAP10 Japansk 1

Vår 2022

 • Innhold

  Dette kurset er en innføring i japansk muntlig og skriftlig språk. Skriftlig språk innebærer to fonetiske alfabet og ca. 70 kanii (kinesiske tegn). I tillegg gis faktakunnskap om japansk kultur og samfunn.

 • Læringsutbytte

   Ved fullført kurs:

  Kunnskap.

  • har studenten grunnleggende kunnskaper om det japansk språksystem
  • har studenten faktakunnskaper om Japan kultur og samfunn

  Ferdigheter

  • har studenten elementære praktiske ferdigheter i japansk
  • kan studenten lese enkle tekster på japansk
  • kan studenten produsere enkle setninger skriftlig og muntlig

  Generell kompetanse:

  • en begynnende kompetanse i å arbeide og kommunisere med øst-asiater

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid og skriving og gjennomgang av oppgaver. Kurset stiller krav til aktiv deltakelse underveis. Grunnet koronasituasjonen blir nytt innhold presentert online mens klasserommet brukes til interaktive øvelser.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen forkunnskapskrav.

 • Krav til kursgodkjenning

  Arbeidsbok, 6 innleveringer ca. hver andre uke fra midten av september

 • Vurderingsordning

  1,5-timers individuell hjemmeeksamen

   

  Karakterskala: B/IB

 • Karakterskala

  Bestått/ikke bestått

 • Litteratur

  Banno et al. (2012). Genki I. An Intergrated Course in Elementary Japanese. The Japan Times.

  Banno et al. (2012). Genki I. An Intergrated Course in Elementary Japanese. Workbook. The Japan Times.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og japansk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2021.

Kursansvarlig

Kristin Rygg, institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon