Japansk 1

JAP10 Japansk 1

Høst 2022

 • Innhold

  Emnebeskrivelsen for høsten 2022 er under revisjon og vil bli publisert her når den er endelig vedtat.

   

 • Læringsutbytte

  Ved fullført kurs:

  Kunnskap.

  • har studenten grunnleggende kunnskaper om det japansk språksystem
  • har studenten faktakunnskaper om Japan kultur og samfunn

  Ferdigheter

  • har studenten elementære praktiske ferdigheter i japansk
  • kan studenten lese enkle tekster på japansk
  • kan studenten produsere enkle setninger skriftlig og muntlig

  Generell kompetanse:

  • basiskompetanse i å arbeide og kommunisere med øst-asiater

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid og skriving og gjennomgang av oppgaver. Kurset stiller krav til aktiv deltakelse underveis.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen forkunnskapskrav.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Arbeidsbok, 6 innleveringer ca. hver andre uke fra midten av september

 • Vurderingsordning

  1,5-timers individuell hjemmeeksamen

 • Karakterskala

  Bestått/ikke bestått

 • Litteratur

  Banno et al. (2020). Genki I. An Intergrated Course in Elementary Japanese (3rd. Edition). The Japan Times.

  Banno et al. (2020). Genki I. An Intergrated Course in Elementary Japanese. Workbook (3rd. Edition). The Japan Times.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og japansk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2022

Emneansvarlig

Kristin Rygg, institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon