Japansk 1

JAP10 Japansk 1

 • Innhold

  Innhold

  Japansk muntlig og skriftlig språk, to fonetiske alfabet og ca. 70 kinesiske tegn, realiakunnskap med fokus på geografi og demografi.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidaten skal ved fullført kurs:

  • ha elementære praktiske ferdigheter i japansk
  • kunne lese enkle tekster på japansk
  • kunne produsere enkle setninger skriftlig og muntlig
  • ha grunnleggende kunnskaper om Japan og japansk språksystem

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres som interaktiv gruppeundervisning med en blanding av forelesninger, gruppearbeid og skriving og gjennomgang av oppgaver. Kurset stiller krav til aktiv deltakelse underveis.

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Ingen forkunnskapskrav.

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Arbeidsbok

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  3 timers skriftlig skoleeksamen.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala: Bestått/ikke bestått

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst

 • Litteratur

  Litteratur

  Banno et al. (2012). Genki I. An Intergrated Course in Elementary Japanese. The Japan Times.

  Banno et al. (2012). Genki I. An Intergrated Course in Elementary Japanese. Workbook. The Japan Times.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk og japansk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Kristin Rygg, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon