Foretaksrett

ACC440 Foretaksrett

Høst 2024

Vår 2024
  • Innhold

    Emnebeskrivelsen er under revisjon og vil bli publisert når den er vedtatt.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Semester

Høst. Tilbys høsten 2024.