Utlånsreglar

Utlånsreglar

Utlånsreglar ved NHHs bibliotek.

Reglar
For å låne treng du studentkort, tilsettkort eller studentbevis-app på mobil. Nye tilsette og eksterne brukarar må registrere seg i skranken. 
Bøker og seriar kan lånast på utlånsautomat og i skranken. Tidsskrift og bøker merket "Pensumsamling" er ikkje til utlån.
Lånetid for bøker og seriar er fire veker; to veker dersom det er venteliste. Eit lån vert automatisk fornya to gonger om dokumentet ikkje er reservert for andre.
Varsel vert sendt når lånetida er over og om ein då ikkje leverer, vil ein måtte betale eit erstatningbeløp på kr 750,- for tapt materiale. Ein får ikkje låne vidare før ein har gjort opp for seg.
Det er ikkje lov å ta med lånt materiale utanlands.

Bibliotekets serviceerklæring