Utlånsreglar

Utlånsreglar

Les mer om utlånsreglar og prisar.

Regler:
Alle skal ha med lånekort. Studentkort, tilsettkort eller studentbevis-app på mobil er lånekort. Dette nyttar ein for å låne frå biblioteket, eller bestille fjernlån frå andre bibliotek. Tilsette må registrere seg i skranken. Eksterne brukarar kan bruke nasjonalt lånekort eller få lånekort i skranken.
Bøker og seriar kan lånast på utlånsautomat og i skranken. Tidsskrift er ikkje til utlån.
Lånetid for bøker og seriar er fire veker; to veker dersom det er venteliste.
Eit lån vert automatisk fornya to gonger om dokumentet ikkje er reservert for andre.
Varsel vert sendt når lånetida er over og om ein då ikkje leverer, vil ein måtte betale erstatning for tapt materiale. Ein får ikkje låne vidare før ein har gjort opp for seg.
Det er ikkje lov å ta med lånt materiale utanlands.
Lånaren er oppfordra til å gjere seg kjend med biblioteksystemet Oria. Her kan ein bestille fjernlån, reservere bøker frå eige bibliotek og sjå sin eigen låntakarstatus.

 

Hva er oria?

Oria er en søkemotor som lar deg søke i bibliotekets samlede ressurser; bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer og elektroniske ressurser m.m.

Prisar:

  • Fjernlån: 30kr
  • Erstatning for tapt materiale: 750kr

Bibliotekets serviceerklæring