Ole Lyngbø

Førstesekretær Ole Lyngbø

E-post
Ole.Lyngbo@nhh.no
Telefon
+47 55 95 96 43
Institutt
Samfunnsøkonomi