Odin August Brattgjerd

Førstesekretær Odin August Brattgjerd

E-post
Odin.Brattgjerd@nhh.no
Telefon
+47 55 95 99 48
Institutt
Samfunnsøkonomi