Mari Walde

Førstesekretær Mari Walde

E-post
Mari.Walde@nhh.no
Telefon
+47 55 95 91 63
Avdeling
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt