Linn Slaatsveen

Førstesekretær Linn Slaatsveen

E-post
Linn.Slaatsveen@nhh.no
Telefon
+47 55 95 90 77
Institutt
Samfunnsøkonomi