Kristian Stenmark

Førstesekretær Kristian Stenmark

E-post
Kristian.Stenmark@nhh.no
Telefon
+47 55 95 97 97
Avdeling
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt