Johanne Helle

Konsulent Johanne Helle

E-post
Johanne.Helle@nhh.no
Telefon
+47 55 95 95 12
Avdeling
Seksjon for internasjonale relasjoner