Isa-Marie Sommerseth

Førstesekretær Isa-Marie Sommerseth

E-post
Isa-Marie.Sommerseth@nhh.no
Telefon
+47 55 95 90 99
Institutt
Samfunnsøkonomi