Ine Njaerheim Jørgensen

Førstesekretær Ine Njaerheim Jørgensen

E-post
Ine.Jorgensen@nhh.no
Telefon
+47 55 95 93 29
Institutt
Samfunnsøkonomi