Hermine Øye-Forbregd

Førstesekretær Hermine Øye-Forbregd

E-post
Hermine.Oye-Forbregd@nhh.no
Telefon
+47 55 95 90 44
Institutt
Samfunnsøkonomi