Helene Just Rustad

Førstesekretær Helene Just Rustad

E-post
Helene.Rustad@nhh.no
Telefon
+47 55 95 98 46
Institutt
Samfunnsøkonomi