Felix Sandblom

Førstesekretær Felix Sandblom

E-post
Felix.Sandblom@nhh.no
Telefon
+47 55 95 98 10
Institutt
Samfunnsøkonomi