Else Merethe Brovold Johansson

Førstesekretær Else Merethe Brovold Johansson

E-post
Else.Johansson@nhh.no
Telefon
+47 55 95 99 96
Institutt
Samfunnsøkonomi