Dennis Florian Läufer

Førstesekretær Dennis Florian Läufer

E-post
Dennis.Laufer@nhh.no
Telefon
+47 55 95 96 62
Avdeling
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt