David Ogudugu

Undervisningspersonell u/ godkj ped utdanning David Ogudugu

E-post
David.Ogudugu@nhh.no
Telefon
+47 55 95 97 77
Institutt
Regnskap, revisjon og rettsvitenskap