Daniel Midtbø

Førstesekretær Daniel Midtbø

E-post
Daniel.Midtbo@nhh.no
Telefon
+47 55 95 95 20
Avdeling
Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt