Bozi Muhedin Næss

Førstesekretær Bozi Muhedin Næss

E-post
Bozi.Naess@nhh.no
Telefon
+47 55 95 95 60
Institutt
Samfunnsøkonomi