Finansiell økonomi

Finansiell økonomi

Masterprofilen i finansiell økonomi (FIE) tilbyr et omfattende utvalg av kurs som dekker alle aspekter ved moderne finansmarkeder, deres virkemåte samt disse markedenes interaksjon med den makroøkonomiske utviklingen.

Masterprofilen i finansiell økonomi er av interesse for studenter som sikter seg inn mot det private næringsliv, herunder finans og strategifunksjoner i større foretak, bank/forsikring, meglerhus, kapitalforvaltning, investeringsbanker og konsulentselskaper, såvel som mot institusjoner av type sentralbanker, departementer, Verdensbanken og IMF.

 • Faglig innhold

  Faglig innhold

  Masterprofilen i finansiell økonomi spenner over temaer som:

  • Finansmarkeder: Anvendelse av finansmarkedene for risikostyring, kapitalforvaltning og spekulasjon.
  • Corporate finance: Finansmarkedenes mange oppgaver knyttet til finansiering og eierskap av selskaper.
  • Makroøkonomi: Interaksjonen mellom den makroøkonomiske utviklingen, økonomisk politikk og finansmarkedene.
  • Fintech: Endringer i finansbransjen som følge av teknologisk innovasjon.

  Denne faglige bredden er en naturlig konsekvens av en vidtrekkende dynamikk som initierer endringer i nasjonale og internasjonale finansmarkeder og i adferden til investorer, bedrifter og myndigheter. Velkjente karakteristika er deregulering og internasjonal integrasjon av finansmarkedene, økt finansiell sparing, digitalisering og vektlegging av finansiering og eierskap via markedet, og en økt bruk av finansmarkedene som informasjonskilde og verktøy i den økonomiske politikken.

  Profilens omfattende tilbud av valgfrie kurs muliggjør både fordypning og bredde ut i fra ens faglige interesser. Herunder er det flere avanserte kurs som i særlig grad vektlegger analytiske ferdigheter og som vil kunne inngå i kvalifikasjonen til en master med «research distinction». Dette vil blant annet være særlig godt egnet for studenter som overveier en Ph.D.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene som har gjennomført sin spesialisering i profilen Finansiell Økonomi, skal ved studiets slutt:

  Kunnskap

  K1: ha omfattende, oppdatert kunnskap om relevante teorier innen finansiell økonomi, deres anvendelse og empiriske grunnlag – samt ha særlig spisskompetanse innen minst to av profilens tre hovedtemaer finansmarkeder, corporate finance og makroøkonomi.

  K2: ha solid kompetanse i empiriske analysemetoder innen finansiell økonomi.

  K3: ha bred forståelse for de problemstillingene som preger dagens nasjonale og internasjonale finansmarkeder.

  Ferdigheter

  F1: være analytisk sterke med en oppøvd evne til både å forstå og selv gjennomføre et bredt sett av beregninger og analyser for å kartlegge muligheter og utfordringer knyttet til problemstillinger innen finansiell økonomi.

  F2: være i stand til selvstendig faglig oppdatering gjennom sin yrkeskarriere.

  F3: ha evne til selvstendighet, refleksjon og modenhet i sitt arbeid.

  Generell kompetanse

  G1: kunne utnytte tilgjengelig informasjon og data med nødvendig kildeforståelse og kritisk sans.

  G2: ha evne til teamarbeid og til å kommunisere og presentere faglige analyser og problemstillinger til både spesialister og et bredere publikum.

  G3: ha solid kompetanse om etiske problemstillinger og samfunnsansvar generelt – og i forhold til finansmarkedenes virkemåte spesielt.  

 • Struktur

  Struktur

  Kjernekursene danner et grunnlag for de valgfrie kursene. Det er derfor en fordel å ta kjernekursene og kurset i empirisk metode i løpet av de to første semestrene.

 • Anbefalte emnekombinasjoner

  Anbefalte emnekombinasjoner

  Kursene kan bli organisert ut i fra de fire hovedtemaene i FIE-profilen:

  Finansmarkeder:

  • FIE400 Investments
  • FIE423 Finansiell modellering av renteinstrumenter
  • FIE425 Derivatives and Risk Management
  • FIE426 Kapitalforvaltning
  • FIE433 International Finance
  • FIE434 Behavioural Finance and Wealth Management
  • FIE446 Financial Engineering
  • FIE447 Trading, Liquidity, and Pricing in Securities Markets
  • FIE448 Banking and Financial Technology (FinTech)
  • FIE450 Programming with Applications in Finance
  • FIE451 Asset Management with Programming Applications
  • ECO421 Asset Pricing
  • ECO423 Principles of Derivatives Pricing and Risk Management
  • ECO440 Økonomi og usikkerhet: Forsikring og finans

  Corporate Finance:

  • FIE402 Corporate Finance
  • FIE428 Corporate Financial Management
  • FIE433 International Finance
  • FIE436 Venture Capital, Private Equity and IPO's
  • FIE437 Valuation
  • FIE443 Mergers and Acquisitions
  • FIE444 Bank Management
  • FIE457 Entrepreneurial Finance
  • ECO420 Corporate Governance
  • ECO422 Advanced Corporate Finance

  Makroøkonomi:

  • FIE403 Business Cycle Analysis
  • FIE420 Pengemarkeder og bankvesen
  • FIE421 Long-Term Macroeconomic Analysis
  • FIE422 International Financial Markets and Financial Stability
  • FIE431 Krakk og kriser
  • FIE433 International Finance
  • FIE442 Growth and Architecture of Financial Systems
  • FIE448 Banking and Financial Technology (FinTech)
  • FIE454 Business and Finance in China
  • ECN430 Empirical Methods and Applications in Macroeconomics and Finance
  • ECO425 International Macroeconomics

  Fintech:

  • FIE446 Financial Engineering
  • FIE448 Banking and Financial Technology (FinTech)
  • FIE450 Programming with Applications in Finance
  • FIE451 Asset Management with Programming Applications
  • FIE452 Applied Textual Data Analysis for Business and Finance
  • FIE453 Big Data with Applications to Finance
  • FIE456 FinTech
  • FIE458 Deep Learning with Applications to Finance
 • Empirisk metode

  Empirisk metode

  Velg minst ett

  • ECN402 Econometrics
  • FIE401A Financial Data Analysis
  • FIE401B Financial Data Analysis
 • Forskningsrettet løp

  Forskningsrettet løp

  Ønsker du å ta en Ph.d.-grad eller sikter du deg inn mot forskningsrettet arbeid både ved NHH og seinere i karrieren, kan du velge å ta et forskningsrettet løp i masterstudiet.

  Les mer om forskningsrettet løp

 • Etikk

  Etikk

  Godkjent etikkemne i Finansiell økonomi hovedprofil:

  BUS452 Corruption - Incentives, Disclosure and Liability

  Husk at etikk-kravet også kan dekkes i støtteprofil eller valgfrie emner.

  Se liste over alle etikkemner

 • Internasjonale muligheter

  Internasjonale muligheter

  Utveksling, CEMS MIM, dobbelgrad, Innovation School m.m. Som NHH-student har du mange spennende muligheter til å få internasjonal erfaring i løpet av studiet.

  Les mer

 • Jobb og karriere

  Jobb og karriere

  Som siviløkonom fra NHH er du kvalifisert for en rekke jobber i mange ulike bransjer. Du har også et godt grunnlag for videre doktorgradsstudier. 

  Les mer om jobb og karriere