Kursplan for MRR-studiet 2016

Kursplan for MRR-studiet 2016

Kursplan for studenter med bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller bachelorgrad i regnskap og revisjon opptatt på toårig MRR i 2016.

Det toårige Masterstudiet i regnskap og revisjon (MRR) utgjør 120 (ECTS) studiepoeng (stp.). MRR er i betydelig grad integrert med Masterstudiet i økonomi og administrasjon (MØA) og inneholder en rekke MRR-relevante kurs fra MØA.

MRR består av obligatoriske MRR-kurs (67,5 stp.), valgbare, relevante MRR kurs i MØA (22,5 stp.) og selvstendig arbeid (30 stp.). 

Studiestart

Studiestart i høstsemesteret er normalt i uke 33 (introduksjonsuke). Undervisningen starter i uke 34. Oppstart i vårsemesteret er normalt i uke 2 (normalt uke 4 eller 5 for fjerde semester). For studenter som reiser på utveksling i 2./3.semester vil oppstart ved utenlandsk lærested variere.

Kursplan

1. semester: 4 grunnleggende MRR kurs á 7,5 stp.

 • MRR411/BUS426N Revisjon
 • MRR412/BUS402 Finansregnskap
 • MRR416 Foretaksrett
 • MRR417 Skatt

2./3. semester:        

 • MRR445 Topics in Auditing (videregående kurs)
 • 3 valgbare kurs MRR á 7,5 stp. fra listen over masteremner
 • Selvstendig arbeid (30 stp.)  

4. semester: 4 videregående MRR kurs á 7,5 stp.

 • MRR443 Verdsettelse
 • MRR446 Juss
 • MRR451 Revisjon
 • MRR452 Finansregnskap

Selvstendig arbeid

I løpet av 2. eller 3. semester av studiet skal det gjennomføres et selvstendig arbeid.
Det gis et tilrettelagt tilbud for MRR studenter for selvstendig arbeid i de sentrale revisorfaglige områdene finansregnskap, revisjon og regnskapsanalyse og verdivurdering. Det er også mulig å skrive et selvstendig arbeid innenfor temaer fra de valgbare kursene MRR eller andre MRR-relevante temaer.

Utvekslingsmuligheter

Som masterstudent på MRR kan du velge å dra på utveksling i 2. eller 3. semester av studiet. Under utvekslingsoppholdet skal du ta kurs tilsvarende 30 stp. Kursene skal godkjennes på forhånd som relevante for MRR. MRR445 Topics in Auditing (høstkurs) kan erstattes av et på forhånd godkjent videregående kurs i revisjon ved utvekslingsinstitusjon.