– Det handler om å ta de rette valgene

Alexander W. Cappelen og Bertil Tungodden fikk Utdanningskvalitetsprisen, som deles ut av NOKUT, i 2013. Foto: Siv Dolmen
Alexander W. Cappelen og Bertil Tungodden fikk Utdanningskvalitetsprisen, som deles ut av NOKUT, for bachelorkurset Økonomi og psykologi i 2013. Foto: Siv Dolmen
Av Sigrid Grøm Bakken

9. mars 2018 15:49

– Det handler om å ta de rette valgene

På NHH er etikk et sentralt tema i utdanningen. I introduksjonskurset i etikk får du verktøy som vil hjelpe deg å ta bedre beslutninger i arbeidslivet.

Bilde av professor Alexander W. Cappelen, som underviser bachelorstudenter ved NHH om etikk. Foto: Siv Dolmen
Professor Alexander W. Cappelen underviser alle nye bachelorstudenter om etikk og hvilke hensyn du bør ta i beslutningssituasjoner.

– NHH utdanner mennesker som skal ta viktige beslutninger i fremtiden. Valgene de tar vil få konsekvenser både for bedriften og for samfunnet som helhet. Det er derfor viktig at studentene tidlig blir bevisste på dette, sier professor i samfunnsøkonomi ved NHH og foreleser i Introduksjonskurs i etikk, Alexander Wright Cappelen.

Etikk er et gjennomgående tema i NHH-studiet, både i form av rene etikk-kurs og i andre fag som organisasjon og ledelse, regnskap og markedsføring. Et etisk dilemma som diskuteres er utviklingen av selvkjørende kjøretøy og hvem som har det etiske ansvaret dersom en kollisjon skjer – er det leverandøren eller sjåføren?

Målet med etikkfaget er ikke å gjøre studentene til bedre mennesker, men å gjøre dem til bedre økonomer. I løpet av kurset lærer de ulike verktøy som vil hjelpe dem å håndtere vanskelige etiske dilemmaer.

NHH-professor Alexander W. Cappelen

FÅR HØRE FRA TOPPLEDERE

Allerede første året på bachelorstudiet får nye studenter bryne seg på etiske problemstillinger.

– Da jeg begynte på NHH visste jeg ikke at etikk ville være en sentral del av økonomiutdanningen. Det er jeg positivt overrasket over. Jeg mener det er viktig at både næringslivet og NHH tar etikk på alvor, sier førsteårsstudent Synne Sørbøe.

Bedrifter og ledere møter stadig større forventninger til å opptre sosialt ansvarlig. I introduksjonskurset i etikk deltar toppledere fra norsk næringsliv for å dele sine erfaringer med førsteårsstudenter.  

– I første forelesning fikk vi høre konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke. Han fortalte om vurderinger han gjør i møtet med etiske dilemmaer, og hvordan Telenor integrerer etikk i selskapets strategi, forteller Synne Sørbøe.

Illustrasjonsfoto, forelesning på NHH. Foto: Ganeshfoto.no
Illustrasjonsfoto, forelesning på NHH. Foto: Ganeshfoto.no

PRISVINNENDE KURS

Aleksander W. Cappelen har vunnet NHHs foreleserpris for introduksjonskurset i etikk tre ganger. I kurset lærer studentene teorier om rettferdighet og hvilke hensyn de bør ta i beslutningssituasjoner.

– I arbeidslivet vil du stå overfor situasjoner der du må veie ulike interesser opp mot hverandre. I slike situasjoner vil forståelse for de etiske verdiene hos ansatte, kunder og i samfunnet for øvrig være avgjørende for å treffe riktig beslutning.

Han sier at årsaken til fagets popularitet ligger i oppbyggingen og valg av varierte undervisningsmetoder.

– I undervisningen kombinerer jeg teori med praktiske øvelser. Jeg henter inn aktuelle eksempler fra virkeligheten, og studentene får delta i økonomiske eksperimenter. Faget er levende og engasjerende fordi studentene deltar aktivt i timen, sier han.

Les mer:

NHH utdanner fremtidens økonomer

NHH utdanner ledere som forstår samspillet mellom teknologi, økonomi og ledelse i alle organisasjoner. – Dette er kompetanse bedrifter har behov for i fremtiden, sier NHHs prorektor for nyskaping og utviklingsarbeid, Therese E. Sverdrup.

Studenthistorier fra NHH