Honorar for styreverv ved NHH

Honorar for styreverv ved NHH

Det vert betalt honorar for styreverv ved NHH.

Styreleiar har ei årleg grunngodtgjersle på kr 112600 og får ei godtgjersle på kr 15400/10200 per møte over/under fire timar.

Styremedlemmer har ei årleg godtgjersle på kr 61400 og kr 10200/7200 per møte over/under fire timar.

Satsane er fastsette av Kunnskapsdepartementet i desember 2016 og oppdatert frå 1. januar 2018

Reiseutgifter for eksterne styremedlemmer og studentmedlemmer (eventuelt for varamedlemmer) i samband med møte og spesielle arrangement der dei representerer NHH, vert refundert på grunnlag av kvitteringar til sekretariatet.

Varamedlemmer får godtgjersle per møte dei deltek på. Utbetalinga skjer etter kvart semester.