Honorar for styreverv ved NHH

Honorar for styreverv ved NHH

Det vert betalt honorar for styreverv ved NHH.

Styreleiar har ei årleg grunngodtgjersle på kr 115700 og får ei godtgjersle på kr 15800/10500 per møte over/under fire timar.

Styremedlemmer har ei årleg godtgjersle på kr 63100 og kr 10500/7400 per møte over/under fire timar.

Satsane vart oppdaterte 1. januar 2019.

Dei vert fastsette av Kunnskapsdepartementet etter ei lovendring i desember 2016

Reiseutgifter for eksterne styremedlemmer og studentmedlemmer (eventuelt for varamedlemmer) i samband med møte og spesielle arrangement der dei representerer NHH, vert refundert på grunnlag av kvitteringar til sekretariatet.

Varamedlemmer får godtgjersle per møte dei deltek på. Utbetalinga skjer etter kvart semester.