Beredskap

Beredskap

NHHs beredskapsplan inneholder kontaktinformasjon, varslingslister, branninstrukser og sjekklister som kan brukes i ulike krisesituasjoner ved NHH.

Den som oppdager brann eller ulykke, varsler øvrige ansatte. Brannvesen, politi og ambulanse varsles etter behov. Rednings- og slokkingsarbeidet startes i samsvar med gitt opplæring inntil politi/brannvesen kommer. Ved personskade gis førstehjelp. Alle ansatte følger branninstruksen.

Ulykker som medfører alvorlig personskade skal straks meldes til lege/ambulanse, politi/lensmann og Arbeidstilsynets lokalkontor. Ulykker og brann med elektrisk årsak skal meldes til det lokale el-tilsyn. Ved skader skal det sendes skademeldingsskjema til NAV.

Ved en alvorlig hendelse varsler du først nødetatene og deretter NHHs vakttelefon.

 • Brann: 110
 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113
 • Vakttelefon: 55 95 98 88
  (betjent kl 07-22 på hverdager, og kl 07-16 på lørdager i undervisingssemesteret.)

Beredskapsledelse

 • Beredskapsleder: Prorektor Gunnar E. Christensen, mob. 402 23 026
 • Personell: Fung. HR-sjef Elise Kongsvik, mob. 934 13 788
 • Studenter: Seniorrådgiver Jorunn Gunnerud, mob. 952 82 803
 • Eiendom og drift: Fung. seksjonsleder Atle Askeland, mob. 977 65 006
 • Kommunikasjons- og markedssjef: Kristin Risvand Mo, mob. 915 99 661
 • IT: Seksjonsleder Thor-Inge Næsset, mob. 900 80 201

Kontakt: beredskap@nhh.no