ENGAGE.EU FOR VITSKAPLEG TILSETTE

ENGAGE.EU FOR VITSKAPLEG TILSETTE

Vitskapleg tilsette kan delta i ENGAGE.EU ved å dra på Staff Mobility, delta i Think Tank eller prosjekt, eller samarbeida med kollegaar på kryss og tvers av Europa.

engage.eu think tank

Think Tank er ENGAGE.EU sitt "Advanced Study Centre"; eit forum der akademikarar og forskarar kan møtast for tverrfagleg akademisk utveksling og saman forska på dei kritiske sosiale utfordringane i vår tid. Det skal vere ein møtestad der grensene for forsking og innovasjon vert utfordra, der samarbeid av høg kvalitet vert mogleg og der nytenking er norma. 

Flyer_THINK TANK ENGAGE.EU_Bergen mars 2023-NYTT FORMAT.png 

LES MEIR OM ENGAGE.EU FOR VITSKAPLEG TILSETTE:

ENGAGE.EU engelske sider

ENGAGE.EU nettside

engage.eu-bilde-montasje.png

Kontakt

E-post
engage.eu@nhh.no