ENGAGE.EU for studentar

ENGAGE.EU for studentar

Studentar har høve til å delta i ENGAGE.EU ved å delta i prosjekt, kurs eller modular. Via ENGAGE.EU kan studentar møta andre studentar frå heile Europa, få fagleg kunnskap, og opna auga for nye perspektiv og kulturar.

ENGAGE.EU ONLINE KURS

UTGÅENDE STUDENTAR

VÅREN 2024:

SØKNADSPERIODEN ENGAGE.EU ONLINE EXCHANGE KURS OG MODULES:

27. NOVEMBER - 10. DESEMBER 2023

 • ONLINE EXCHANGE INITIATIVE OG MODULAR

  ONLINE EXCHANGE INITIATIVE OG MODULAR

  ONLINE EXCHANGE INITIATIVE

  LES MEIR OM ONLINE EXCHANGE INITIATIVE

  SØKNADSPERIODEN: 27.11-10.12.2023

  ENGAGE.EU Online Exchange gjev studentar ved NHH høve til å ta kurs ved eit eller fleire Engage-universitet digitalt. Du vil få delta i eit virtuelt og internasjonalt klasserom, og få høve til å tileigna  internasjonal kompetanse og nye idear med andre europeiske studentar.

  Masterstudentar som ikkje har dratt på utveksling i masterstudiet, eller som vil ta ekstra valfag utanom NHH, kan søkja om å ta fag via ENGAGE.EU. Du kan søkja om å ta kurs ved eit eller fleire universitet innanfor Engage-nettverket samstundes. Du kan få opp til 30 ECTS innpassa i graden din, eller ta valfag ved sida av faga ved NHH. 

  Du søkjer direkte til kvar skule før søknadsfristen kvart halvår, og søkjer til Seksjon for internasjonale relasjonar om førehandsgodkjenning av fag på utveksling som vanleg.

  ENGAGE.EU MODULAR

  LES MEIR OM MODULAR

  SØKNADSPERIODEN: 27.11-10.12.2023

  NHH-studentar kan delta i modular ved partnaruniversitet i ENGAGE.EU-alliansen hausten 2022 og våren 2023.

  Dei sju universiteta i ENGAGE.EU har utvikla modular på omlag 14-18 studiepoeng på både bachelor- og masternivå. Modulane er tverrfaglege nettkurs og tar sikte på å utvikla kunnskapane, evnene og kompetansane studentar treng for å bidra til samfunnsutvikling i Europa.

 • KURSKATALOG

  KURSKATALOG

 • JOINT PTOGRAMME IN DIGITAL TRANSFORMATION

  JOINT PTOGRAMME IN DIGITAL TRANSFORMATION

  Er du masterstudent og vil du utvide din kunnskap innan digital strategi, vekst og leiing? ENGAGE.EU-alliansen opnar no for søknader til programmet «Digital Transformation» - ein serie små kurs med innovative perspektiv på den digitale omstillinga, formidla i eit internasjonalt miljø.  Programmet består av online kurs frå januar til juli 2024, og avsluttast med ein fysisk sommar seminar i Mannheim i juli.

  Studentane kan velje mellom sju ulike kurs frå ENGAGE.EU partnarinstitusjonane (Université Toulouse Capitole, LUISS University, Tilburg University, University of National and World Economy - Sofia, WU Wien, University of Mannheim).

  LES MEIR OM JOINT PROGRAMME IN DIGITAL TRANSFORMATION

 • SIGNATUR KURS

  SIGNATUR KURS

  To av dei tilgangsavgrensa masteremna ved NHH i haust er utvikla i samarbeid med våre ENGAGE.EU partnaruniversitet. Det er spennande, tverrfaglege, internasjonale emne som går føre seg online, og som kan inngå som valemne i MØA.

  • EEU412 «VIRTUAL COLLABORATION ACROSS CULTURES» gjer kunnskap om og erfaring med arbeid i og leiing av internasjonale team, designtenking, teamarbeid på tvers av kulturar, fjernarbeid, tverrkulturell leiing og kommunikasjon. Emnet har plass til berre 15 studentar frå NHH. Undervisningsperiode: 2 oktober - 9 november. EEU412-VIDEO
  • EEU414 «FUTURE OF WORK» introduserer og forebur studenten til ulike sider ved arbeidslivet i framtida; megatrendar, juridiske aspekt, kunstig intelligens og læring på arbeidsstaden. Kurset består av to modular med ein case study i samarbeid med elbilprodusenten Polestar. Emnet har plass til berre 30 studentar frå NHH. EEU414-VIDEO

  LES MEIR OM SIGNATUR KURSANE 

ENGAGE.EU EXPEDITION WEEK

 • Expedition week i UNWE (Sofia): 15-20 Oktober 2023

  Expedition week i UNWE (Sofia): 15-20 Oktober 2023

  Er du bachelorstudent på siste år eller masterstudent og ønsker intensiv læring i eit internasjonalt miljø? ENGAGE.EU opnar for søknader til «Expedition Week» - ei vekelang samling i Sofia (Bulgaria), kor du får jobbe med case frå arbeidslivet saman med studentar frå heile Europa. NHH dekker en del av utgiftene til Expedition-deltakelsen til kvalifiserte studentar. 

  Expedition Week i Sofia, 15-20 okt. 2023, med tema “Sustainable cities”.

  LES MEIR OM EXPEDITION WEEK I UNWE - SOFIA

Kontakt

E-post
engage.eu@nhh.no

VÅREN 2024: ENGAGE.EU ONLINE EXCHANGE OG MODULES

Søknadsperioden: 27. NOV. - 10. DES. 2023

ENGAGE.EU Online Exchange gjev studentar ved NHH høve til å ta kurs ved eit eller fleire Engage-universitet digitalt. Du vil få delta i eit virtuelt og internasjonalt klasserom, og få høve til å tileigna  internasjonal kompetanse og nye idear med andre europeiske studentar.