ENGAGE.EU ETTER- OG VIDAREUTDANNING

ENGAGE.EU ETTER- OG VIDAREUTDANNING

ENGAGE.EU for learners er ei plattform for fagpersonar og profesjonelle personar som ønskjer å utvikle seg, knyta kontaktar, samarbeida og påverka. Ta det neste steget i den faglege utviklinga di ved å utforska moglegheitene i ENGAGE.EU.

LES MEIR OM ENGAGE.EU ETTER- OG VIDAREUTDANNING:

ENGELSKE SIDER

NHH Executive

ENGAGE.EU NETTSIDER

Kontakt

E-post
engage.eu@nhh.no