Engage for administrativt tilsette

Engage for administrativt tilsette

Administrativt tilsette kan delta i Engage.EU ved å dra på Staff Mobility, delta i prosjekt, eller legga til rette for studentmobilisering. Administrativt tilsette kan søkja om å dra på utveksling til eit av Engage-universiteta for å læra meir om nettverket og fordjupa seg fagleg.

Staff Mobility 

Administrativt tilsette kan dra på Staff Mobility til eit av Engage-universiteta. Dette er eit ypperleg høve til å læra meir om Engage, internasjonalisering og studentutveksling frå nye perspektiv.

Mobiliteten må vera relevant for fagfeltet til den tilsette og gje meirverdi i form av kunnskap og/eller kompetanse. Døme på type Staff Mobility kan vera organisert opplæring, workshops, jobbskygging, treningskurs, seminarar eller språkkurs. Den tilsette kan få Erasmus+ støtte for opphaldet. 

Les meir om Staff Mobility

Map Engage.png

Kontakt

Telefon
+47 55 95 95 93
E-post
Linda.Rutledal@nhh.no