Norges handelshøyskoles historie

NHH fra vest Foto: Varde Media

10. mai 2016 19:38

Norges handelshøyskoles historie

NHH ble høytidelig åpnet 7. september 1936. Høyskolen ble til som et resultat av stor og målrettet innsats fra det bergenske næringsliv. Skolen har vokst fra å være en liten bygning i sentrum til dagens komplette campus rett utenfor Bergen sentrum.