Rekord for finansstudier

NHHs executive-Autorisert Finansanalytikerstudium får svært høye søkertall i år.
NHH

27. april 2017 10:43

(oppdatert: 27. april 2017 13:38)

Rekord for finansstudier

AFA-studiet for finansanalytikere opplever rekordstor søkning i år, med nesten 90 søkere til de 40 studieplassene. Én av seks er kvinner.

– Det store søkertallet er spesielt hyggelig i en tid med kraftige nedskjæringer i finansbransjen, også fordi studiet snart feirer sitt 30-års jubileum. Dette representerer utvilsomt Norges mest populære executive-studium på masternivå i økonomi, sier NHH-professor Thore Johnsen.

th johnsen
Professor i finans ved NHH, Thore Johnsen.

Johnsen er faglig ansvar for NHHs Autorisert Finansanalytikerstudium.

Programmet er utviklet og drevet i et nært samarbeid mellom NHH og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF). NHH er faglig ansvarlig for kursinnhold, forelesninger og eksamener, og de fleste foreleserne kommer også fra NHH-miljøet. Et kortere spesialstudium sammen med AFA gir graden MBA i finans fra NHH.

Erfarne søkere

AFA-studiet er faglig og arbeidsmessig krevende og gir en bred dekning av relevante problemstillinger innenfor finans, regnskap og makroøkonomi. Studiet går over to år, med 12 langhelg-samlinger. Flesteparten av søkerne er siviløkonomer, gjennomgående med en mastergrad i økonomi, men det er også et stort antall sivilingeniører, jurister eller sosialøkonomer blant søkerne.

NFF

Norske Finansanalytikeres Forening ble stiftet i 1968. Foreningen har cirka 1200 medlemmer. Noen av aktivitetene til NFF: Selskapspresentasjoner, frokostmøter, seminarer, AFA-studiet, Rente- og Porteføljeforvaltningskurs, Stockman-prisen og publikasjonsutgivelser.

Søkernes arbeidsmessige bakgrunn er relativt bred, og i tillegg til finans, bank og forsikring arbeider mange av søkerne i revisjons-, konsulent- og industriell virksomhet. Søkerne har gjennomsnittlig ni års relevant arbeidserfaring etter fullført utdannelse.

Attraktive spesialstudier

Innenfor det samme samarbeidet tilbyr NHHE og NFF fire ulike spesialstudiet i finans:

Kapitalforvaltning

Corporate Finance

Verdsettelse

Kredittanalyse

To nye kull gjennomfører nå de krevende studieprogrammene i kredittanalyse og verdsettelse. Søknadsfristen for spesialstudiet i corporate finance er fortsatt ikke gått ut, mens opptaket til kapitalforvaltning vil starte noe senere.

Mange av søkerne til disse spesialstudiene har allerede gjennomført AFA-studiet. Dette er kortere intensivstudium, men som fordrer spesielt stor aktivitet fra deltakernes side gjennom løpende casediskusjoner og et avsluttende arbeid med en større spesialoppgave.

Flere nyheter fra NHH