Pris til oppgave om førerløse biler

Av Sigrid Folkestad

24. oktober 2016 17:59

(oppdatert: 24. oktober 2016 18:33)

Pris til oppgave om førerløse biler

Førerløse biler er ventet på markedet i løpet av de neste årene. Skal bilprodusentene lykkes, må de være svært oppmerksomme på hvordan folk opplever slike biler. Føler vi at førerløse biler er nyttige eller er vi opptatt av risikoen?

I en ny masteroppgave avlagt ved NHH, har A. Johannes T. Solbraa Bay utviklet en teoretisk modell som er med på å forklare forbrukernes intensjoner om å ta i bruk førerløse kjøretøy i fremtiden, kanskje om bare noen få år.

Mekanismene bak

Dette er svært viktig kunnskap for bilbransjen, skriver masterstudenten, men det er foreløpig gjort få studier av mekanismene som fører til at forbrukere vil vurdere å kjøpe en førerløs bil.

«Innovation Adoption in Robotics: Consumer Intentions to Use Autonomous Vehicles», vant Institutt for strategi og ledelse sin pris for beste masteroppgave i 2016. Professor ved Institutt for strategi og ledelse, Herbjørn Nysveen, var veileder på oppgaven. Den inngår i masterprofilen Energy, Natural Resources and the Environment.

Førerløse biler er konstruert for å være i stand til å operere uten sjåfør, etter at reisemål og navigasjon er programmert inn. Disse bilene forventes å ha positive virkninger for miljø, trafikksikkerhet, fremkommelighet og produktivitet.

Største siden bilen selv

Førerløse biler kan utgjøre den største overgangen i personlig transport siden oppfinnelsen av bilen selv, skriver Bay i sin oppgave.

Men, poengterer han, bransjen bør være spesielt oppmerksom på forbrukernes opplevelse av førerløse biler. Mislykkes de med dette, kan etablerte bilprodusenter risikere å gå på tap, og nye konkurrenter kan raskt komme på banen. Bransjen bør være spesielt opptatt av hvordan folk opplever nytten og gleden ved slike biler, hva de tenker om risiko og hvordan førerløse biler passer med folks livsstil og vaner.

Regjeringen er positiv til utviklingen av førerløse biler. Disse kan bli lovlig på norske veier om bare noen få år. I sommer fortalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding at regjeringen nå arbeidet med en lov om prøveordning for autonome kjøretøy. Målet er å kunne fremme et lovforslag for Stortinget våren 2017.

Skjer svært raskt

– Teknologiutviklingen innen autonome kjøretøy skjer så raskt at det om få år kan være aktuelt å bruke førerløse biler på norske veier, sier Solvik-Olsen.

Allerede nå ser vi stadig bedre førerstøttesystemer i bilene, og enkelte bilmerker har modeller som under gitte forutsetning kan kjøre selv.

Men det lovverket vi har i dag setter visse begrensninger. Blant annet bryter bruken av helt autonome kjøretøy med sentrale grunnprinsipper i vegtrafikkloven, og da særlig føreransvaret, heter det i pressemeldingen.

Denne masteroppgaven er en av mange artikler og rapporter utgitt av Senter for tjenesteinnovasjon (CSI)

Les Forskningsnytt