– Jeg vil at flere med innvandrerbakgrunn skal engasjere seg

Irene Kinunda Afriyie_Helge skodvin
– Jeg liker å være styremedlem, fordi jeg vil være med å påvirke utvikling og retning for selskapene og organisasjonene, på både kort og lang sikt. Jeg vil at flere med innvandrerbakgrunn skal engasjere seg. Mangfold er viktig, også i styrerommene sier Irene Kinunda Afriyie. Foto: Helge Skodvin
Av Sigrid Folkestad

21. mai 2024 14:32

– Jeg vil at flere med innvandrerbakgrunn skal engasjere seg

Irene Kinunda Afriyie (33) fikk stipend til NHH Executives Styreprogrammet. – Styrestipendet er et lite bidrag for å fremme mangfold i styrer, sier Helge Lund.

Bakgrunn

Irene Kinunda Afriyie har mastergrad i interkulturelle studier og har jobbet som samfunnskontakt i Stiftelsen Fargespill siden 2017, hun er gjestekommentator i Bergens Tidende og spaltist i Subjekt. I 2022 leverte ekspertutvalget med Afriyie som medlem en NOU om norske folkehøgskoler. I 2023 ga hun ut boken «Jeg er fordi du er - fortellinger om mitt Norge» og mottok Sjur Holsens Minnepris. Hun er styremedlem i Bergen Internasjonale Teater, Grieghallen AS, Fana Folkehøgskole, Puff Stiftelsen og Unity Spark i Bergen.

Irene Kinunda Afriyie (33) har på rekordtid fått bred styreerfaring. De siste årene har flere selskaper meldt sin interesse: De vil ha Afriyie inn i styrerommet.

– Jeg liker å være styremedlem, fordi jeg vil være med å påvirke utvikling og retning for selskapene og organisasjonene, på både kort og lang sikt. Jeg vil at flere med innvandrerbakgrunn skal engasjere seg. Mangfold er viktig, også i styrerommene sier Irene Kinunda Afriyie, og legger til:

– Kanskje er det lille Irene i meg som har lyst å være med å påvirke positivt? Som barn, bodde jeg nærmest i kofferten, på flukt inn og ut av Kongo.

– Kunne gått galt

Afriyie var bare 16 år da hun kom til Askøy som foreldreløs flyktning fra Kongo, et land preget av konflikter og kriger gjennom hele Afriyies barndom. 

– Det kunne faktisk gått galt. Forutsetninger for å lykkes var ikke gode. Jeg kom til Norge, et land jeg ikke visste noe om.  Det var veldig vanskelig. Språk, været, maten og kulturen, alt var annerledes. 

Men Afriyie fikk invitasjoner, som åpnet nye dører. For eksempel at Fargespill spurte om hun ville være med som aktør. Selskaper ber henne nå bidra som styremedlem eller styreleder.

Jonas G Støre_Helge Skodvin

Jonas Gahr Støre holder åpent foredrag på NHH

Onsdag 22. mai holder statsminister Jonas Gahr Støre innlegg på Norges Handelshøyskole. Forelesningen er åpen for studenter, ansatte, alumn og næringsliv.

I dag er 33-åringen er styremedlem i Bergen Internasjonale Teater, Grieghallen AS, Fana Folkehøgskole, Puff Stiftelsen og Unity Spark i Bergen, som er støtte for entreprenører med innvandrerbakgrunn.

Irene Kinunda Afriyie_helge skodvin
Irene Kinunda Afriyie (33) har på rekordtid fått bred styreerfaring. De siste årene har flere selskaper meldt sin interesse: De vil ha Afriyie inn i styrerommet. Foto: Helge Skodvin

Og i høst dukket det opp enda en ny mulighet.

Fikk stipend

– I Unity Spark fikk jeg en mentor fra næringslivet. På det første møtet snakket jeg om hvordan jeg kan bidra best mulig i styrerommene. Vi diskuterte hvordan jeg kunne skaffe meg mer kompetanse på styrearbeid.

Afriyie gjorde research. Hun fant NHH Executives Styreprogrammet og fortalte mentoren om hva hun ville. Problemet var prisen. Studiet koster 75 000 kroner.

– Det var for dyrt for min del.

Mentoren mente det var verdt å sjekke om det fantes en stipendordning. Han kontaktet NHHE, og fikk vite om et nytt stipend, som Helge Lund står bak.

– Styrestipendet er et lite bidrag for å fremme mangfold i styrer, sier Helge Lund.

Et stipend var akkurat det Afriyie trengte for å komme videre.

Definisjonsmakt

– Styrer i små og store organisasjoner sitter med definisjonsmakt over kortsiktige og langsiktige prioriteringer som har betydning langt utover egen virksomhet. Derfor er det en samfunnsutfordring at det ikke er større mangfold i norske styrer i dag, sier Helge Lund.

helge lund_siv dolmen
– Styrer i små og store organisasjoner sitter med definisjonsmakt over kortsiktige og langsiktige prioriteringer som har betydning langt utover egen virksomhet. Derfor er det en samfunnsutfordring at det ikke er større mangfold i norske styrer i dag, sier Helge Lund. Foto: Siv Dolmen

Ifølge en oversikt fra Aboard i 2023, har cirka 97 prosent av styrelederne norsk eller annen europeisk bakgrunn. Blant styremedlemmer er det litt over to prosent som har bakgrunn fra land utenfor Europa.

Et mangfoldig styre styrker selskaper og organisasjoner på flere måter, noe forskning viser. Et styre som er mangfoldig får mindre preg av gruppetenkning, gir nye perspektiver samt utradisjonelle tilnærminger til problemløsing, noe som kan gjøre selskapene mer konkurransedyktige.

– Det finnes ingen enkel og rask løsning, men jeg tror at større mangfold i styrerommet vil kunne gjøre organisasjoner bedre i stand til også å bidra positivt i arbeidet med de store samfunnsutfordringene vi står overfor, som for eksempel klima, natur og miljø. Mangfold i styrer kan føre til bedre beslutningstaking, innovasjon og mer bærekraftig forretningspraksis, sier Helge Lund.

Professor Inger G. Stensaker, NHH.
Professor Inger G. Stensaker, NHH. Foto: Hallvard Lyssand

Kvalifiserte søkere

Stipendet tildeles hvert år til to kvalifiserte søkere til NHH Executive sitt Styreprogram.

Helge Lund, var konsernsjef i daværende Statoil fra 2004 til 2014 år og konsernsjef i britiske BG Group fram til 2016. Han er i dag styreleder både i legemiddelfirmaet Novo Nordisk og i energiselskapet BP.

Han kjenner NHHs forskere godt, også fordi han selv bidrar på Styreprogrammet hos NHH Executive.

– Jeg har stor respekt for fagmiljøet på høyskolen og har samarbeidet i flere år med professor Inger G. Stensaker om Styreprogrammet. At jeg får lov til å dele litt av de erfaringene jeg har, på godt og vondt, synes jeg er stimulerende. Jeg lærer også mye av deltakerne, sier han.

Tok en prat med Helge Lund

Afriyie søkte stipendet. I høst var hun i Oslo for å lede en konferanse. Hun var spent på om hun kunne bli NHHE-student i januar 2024.

– Da jeg var i Oslo, kom Helge innom for å ta en prat med meg. Jeg snakket mye, sikkert altfor mye, men vi fikk en skikkelig fin samtale. Etterpå fikk jeg vite at jeg hadde fått stipendet.

Irene Kinunda Afriyie_helge skodvin
Irene Kinunda Afriyie er opptatt av at innvandrere selv skal engasjere seg i det norske samfunnet. Før stortingsvalget i 2021 frontet hun kampanjen «Irenes valg» i sosiale medier, for å bidra til at flere av «sofavelgere» med innvandrerbakgrunn skal bruke stemmeretten. Foto: Helge Skodvin

I tildelingen ble det lagt vekt på at hun er kvalifisert i form av sine styreverv, samtidig som hun er engasjert og har en viktig stemme i samfunns- og næringsliv. Hun vil bidra til nye perspektiver i norske styrerom og kunne spre budskapet om mulighetene et slikt stipend kan gi for andre.

– Stipendet ønsker særlig søkere som er underrepresentert i norske styrer i dag, som for eksempel etniske minoriteter, eller kandidater som har særlig kunnskap om hvordan vi skal skape et samfunn innenfor planetens tålegrenser. Jeg har selv sett på nært hold hvordan diskusjoner i styrerommene blir bedre og bredere ved større mangfold i kunnskap og erfaringer, sier Helge Lund.

Afriyie er opptatt av at innvandrere selv skal engasjere seg i det norske samfunnet. Før stortingsvalget i 2021 frontet hun kampanjen «Irenes valg» i sosiale medier, for å bidra til at flere av «sofavelgere» med innvandrerbakgrunn bruker stemmeretten.

Samme år gikk Afriyie inn som medlem i et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg. Høsten 2022 leverte de NOU 2022: 16, om kvalitet og mangfold i folkehøgskolene.

– Det arbeidet førte videre til at jeg ble styreleder i Fana folkehøgskole, som var en av de skolene ekspertutvalget besøkte. Også da var det noen som så meg, avslutter Afriyie.