Katrine Løken tildeles pris for yngre forskere

Katrine V Løken
NHH-professor Katrine V. Løken mottar Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere. Løken er særlig kjent for sin forskning innen felt som velferdsstat og velferdsordninger, familiepolitikk og helsevesen, og kriminologi.
Av Sigrid Folkestad

16. mars 2023 08:59

Katrine Løken tildeles pris for yngre forskere

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere går til NHH-professor Katrine V. Løken for sin fremragende forskning innen samfunnsøkonomi.

NHH-professor Katrine V. Løken får pris for sin forskning og formidling innen samfunnsøkonomi. Det ble klart i går, da Det Norske Videnskaps-Akademi offentliggjorde årets priser.

Bilde av Katrine V. Løken. Foto: Odd Mehus

Løken leder ny ekspertgruppe

NHH-professor Katrine V. Løken skal lede en ekspertgruppe som skal se på hvordan barnehager, skoler og SFO kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

– En stor ære

Løken vant pris i kategorien humaniora og samfunnsvitensfag. 3. mai venter prisutdeling i Oslo, der hun mottar 75 000 kroner og et diplom.

– Det er en stor ære å få pris for fremdragende forskning. Jeg har hatt veldig dyktige samarbeidspartnere i ulike prosjekter og vil gjerne takke alle sammen, sier Katrine Løken.

Elever. Photo by Max Fischer, pexels.com

På tide å prioritere varm skolemat til alle elever i Norge

Tilgang på varm skolemat førte til at svensker ble høyere, tok mer utdannelse og ble rikere, skriver NHH-professor Katrine V. Løken i DN.

Prisvinneren er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi og forsker ved Senter for fremragende forskning FAIR.

Dyktig forsker - og formidler

Komiteen vektlegger at Løken er en synlig og engasjert forsker som deltar aktivt med formidling både i forskningsmiljøet og i bredere samfunnssammenhenger, eksempelvis gjennom en fast spalte i Dagens Næringsliv hvor hun presenterer ny forskning med utgangspunkt i aktuelle norske problemstillinger.

Katrine V Løken

Tapt trivsel og livskvalitet kostet oss mer enn de rene økonomiske tapene fra nedstengningen

Det kostet samfunnet minst 13 milliarder kroner i måneden at smitteverntiltakene hindret livsutfoldelsen. Da har vi verdsatt tapet til beskjedne 75 kroner per dag for hver av de berørte.

Løkens ekspertiseområder ligger innen felt som velferdsstat og velferdsordninger, familiepolitikk og helsevesen, og kriminologi.

Faglig samarbeid er svært viktig for å drive forskningen framover, mener Løken:

– Forskning blir som regel best i fellesskap, og i samfunnsøkonomi er det blitt mer og mer vanlig å forske i grupper. Et annet viktig premiss for fremragende forskning i samfunnsøkonomi er god tilgang på data. I Norge er vi verdensledende på tilgang til data for forskere og det jobbes med å bli enda bedre både på tilgang, men også på etterprøving. Dette er veldig viktig for forskning, men også for forvaltning og politikkutforming.

Katrine V. Løken med i ekspertgruppe

Professor Katrine V. Løken er nytt medlem av ekspertgruppen som skal gjøre samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntiltak. De skal også vurdere tiltak for vekst og omstilling.