Slik kan du få støtte fra Forskningsrådet

Alexander Willen
Årets søknadsfrist for fri prosjektstøtte (FRIPRO) nærmer seg. 1. februar åpner Forskningsrådet for søknader til Forskerprosjekt for unge talenter. NHH-professor Alexander Willén mottok støtte i høst. Her gir han sine fem beste råd til unge forskere.
Av Ingunn Gjærde

13. januar 2023 14:37

Slik kan du få støtte fra Forskningsrådet

Professor Alexander Willén mottok åtte millioner kroner i støtte gjennom Forskerprosjekt for unge talenter i 2022. Les hans tips til søknadsprosessen.

Årets søknadsfrist for fri prosjektstøtte (FRIPRO) nærmer seg. 1. februar åpner Forskningsrådet for søknader til Forskerprosjekt for unge talenter.

Støtten skal gi unge forskertalenter under 40 år innenfor alle fag og tematiske områder mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt.

Søknadsfrist FRIPRO: 15. mars

20 millioner til NHH

Konkurransen om midler fra Forskningsrådet er knallhard, men noen når gjennom nåløyet. To av 82 som fikk prosjektstøtte i 2022 er begge professorer ved Institutt for samfunnsøkonomi og tilknyttet Senter for fremragende forskning FAIR:

a willen

Willén fått opprykk til professor

Alexander L. P. Willén har fått opprykk til professor. – En ekstremt talentfull forsker, sier leder ved Institutt for samfunnsøkonomi, professor Eirik Gaard Kristiansen.
Sissel Jensen

NHH fått tre nye professorer

Sissel Jensen ved Institutt for samfunnsøkonomi har fått opprykk til professor. Det har også Ivar Kolstad ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap og Walter Pohl, Institutt for finans.
  • Professor Sissel Jensen mottok 12 millioner kroner gjennom ordningen Banebrytende forskning (FRIPRO) til prosjektet «Management Practices and Gender Gaps: Mechanisms behind the Gender Gap in Career Progression (MAP-GAP)».
  • Alexander Willén mottok 8 millioner kroner gjennom Forskerprosjekt for unge talenter (FRIPRO) for prosjektet “Firm Power, Worker Power, and the Structure of Labor Markets.”

Fem tips

Her er Willén sine fem tips til hvordan skrive en god søknad:

Alexander Willén er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi og Senter for fremragende forskning FAIR.
Alexander Willén er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi og Senter for fremragende forskning FAIR. Foto: Sigrid Folkestad
  1. Ikke gjør forslaget ditt for teknisk og gjør det enkelt å lese – Søknaden din vil bli vurdert av personer som ikke er eksperter på akkurat ditt fagfelt, så sørg for at den er forståelig.
  2. Hvis du får avslag, fortvil ikke - du kan alltids prøve igjen neste år. Det er vanlig at finansieringsforslag avvises, selv om den foreslåtte forskningen er god
  3. Nå ut til nettverket ditt, fjernt og bredt, for å få så mange øyne på søknaden som mulig – Be kolleger om å lese og gi krass kritikk. Det er bedre å få det nå enn å bli avvist senere.
  4. Tenk stort – originalitet og evnen til å presse «state-of-knowledge» er nøkkelen til en vellykket søknad.
  5. Forankre den røde tråden i en stor hovedidé – prosjektet skal utvikle en ambisiøs forskningsportefølje rundt et sentralt område, og det er viktig at det er grundig gjennomtenkt og sammenhengende.

– En ære å få tilliten

– Det er selvfølgelig en ære å få denne tilliten fra Forskningsrådet. Vi har en veldig spennende forskningsagenda som vi kan aktualisere takket være denne tildelingen, sier Willén.

Forskningsprosjektet han har fått støtte til handler om maktdynamikk mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Arbeidsgivernes makt vokser seg større og arbeidstakerne organiserer seg i mindre grad enn tidligere. Skiftet i maktbalansen påvirker dagens ansatte gjennom endringer i jobbmuligheter og risiko. I et større samfunnsmessig bilde vil den endrede maktbalansen kunne påvirke økonomisk effektivitet og egenkapital. 

Klasserom. Foto: canva

Lærerstreikens pris: En halv mill. i tapt livsinntekt for elevene som rammes

Lærerstreiken har vart i mer enn 100 dager – mange av de elevene som er hardest rammet, vil trolig ha vesentlig lavere inntekt senere i livet enn de ellers ville hatt. Noen vil rammes ekstra hardt, skriver NHH-professorene Alexander W. Cappelen og Alexander Willén.

– Midlene gir oss mulighet til å ansette flere forskere, starte nye internasjonale samarbeid, og samle inn mer data. En slik tildeling setter oss mye bedre i stand til å svare på spørsmålene vi brenner for, og som vi mener er til stor samfunnsnytte, avslutter Willén.