Meyer lagt fram Kvinnehelseutvalgets utredning

NHH-professor Christine Meyer. av Hallvard Lyssand
Kvinnehelseutvalget er ledet av professor Christine B. Meyer ved Institutt for strategi og ledelse, NHH. Utvalget, med 17 medlemmer, leverer NOU-en denne uken. Foto: Hallvard Lyssand
Av Sigrid Folkestad

28. februar 2023 11:50

Meyer lagt fram Kvinnehelseutvalgets utredning

NHH-professor og utvalgsleder Christine B. Meyer har lagt fram en ny NOU om kvinners helse og kjønnsforskjeller i helse. NOU-en finner du her!

Kvinnehelseutvalget er ledet av professor Christine B. Meyer ved Institutt for strategi og ledelse, NHH. Utvalget, med 17 medlemmer, fikk i oppdrag å utrede forhold som har betydning for å sikre likeverdig ivaretakelse av helse, uavhengig av kjønn. 

Utredningen leveres som NOU. Sist gang det ble laget en NOU om kvinnehelse var i 1999.

NOU 2023:5

I anledning overleveringen av Kvinnehelseutvalgets NOU, inviterte utvalget til seminar på Deichman Bjørvika kl.  torsdag 2. mars. Her møttes blant andre Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og Meyer.

baksetet, pxhere.com

Gjengen i baksetet

Engasjerte, entusiastiske medarbeidere får i oppdrag å utvikle et innovativt miljø og fornye bedriften. Men hvordan få med de med nøkkelkompetansen fra de etablerte forretningsområdene?, spør NHH-professor Christine Meyer i DN.

Utvalget har besvart to hovedspørsmål:

1. Hvordan er kvinners helse i Norge og hva er de største utfordringene vi står overfor når det gjelder sykdomsforekomst, risikofaktorer og kvinners bruk av helse- og omsorgstjenester?

2. Hvordan blir kjønnsforskjeller- og kjønnsperspektivet håndtert i folkehelsearbeidet, helse- og omsorgstjenestene, og helsefaglig forskning og -utdanning?

Energikommisjonen har vært ledet av NHH-professor og tidligere konkurransedirektør Lars Sørgard.

Enorm interesse for Energikommisjonens innstilling

Onsdag formiddag legger leder for Energikommisjonen, NHH-professor Lars Sørgard, fram sin innstilling. Hvordan kan Norge øke sin energiproduksjon? Sendingen kan følges direkte.