– En gavepakke til næringslivet

Ser fram til å ta NHH-forskningen til Molde: Kristin Arefjord Stave, leder bedriftsinterne programmer ved NHHE, og Monica Rydland, programdirektør ved NHHE og PhD fra NHH. Foto: Helge Skodvin
Ser fram til å ta NHH-forskningen til Molde: Kristin Arefjord Stave, leder bedriftsinterne programmer ved NHHE, og Monica Rydland, programdirektør ved NHHE og PhD fra NHH. Foto: Helge Skodvin
Av Sigrid Folkestad

24. februar 2023 08:33

(oppdatert: 24. februar 2023 08:51)

– En gavepakke til næringslivet

NHH sender flere av sine profilerte forskere til Molde for å holde kurs i innovasjonsledelse. Studiet er gratis. – En gavepakke til næringslivet i molderegionen, sier Monica Rydland.

Kristin Arefjord Stave, leder for programutvikling ved NHHE.
Kristin Arefjord Stave, leder bedriftsinterne programmer ved NHHE. Foto: Helge Skodvin

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse finansierer kurset «Innovasjonsledelse - hvordan lykkes med innovasjon i etablerte virksomheter».

Norges Handelshøyskole Executive har ansvaret for kurset. Med seg har de Digital Norway og NCE iKuben.

NHH ut til der folk bor

– Alle har ikke mulighet til å dra til Oslo eller Bergen for å ta en videreutdanning i regi av NHHE. Vi må gjøre utdanningen tilgjengelig der folk bor. Det gir den enkelte oppdatert kompetanse, og tilfører bedriftene svært nyttig kunnskap, sier Kristin Arefjord Stave, leder bedriftsinterne programmer ved NHHE.

Kurset i innovasjonsledelse er rettet mot ledere og fagpersoner som har ansvar for forretningsmessig og organisatorisk utvikling av virksomheten. Det gir 7.5 studiepoeng – og det er gratis.

Søknad: Innovasjonsledelse

Monica Rydland, programdirektør ved NHHE og PhD fra NHH.
Monica Rydland, programdirektør ved NHHE og PhD fra NHH. Foto: Helge Skodvin

studere på deltid

– Deltidstudiet innovasjonsledelse vil gi ledere i regionen innsikt og ferdigheter til å sikre nødvendig omstilling og innovasjonskraft.

Det sier programdirektør Monica Rydland fra NHH Executive. Hun disputerte ved NHH i 2018 med en avhandling om mellomlederen som endringsagent og er en av NHHs forskere som vil være å se i Molde.

Både privat og offentlig sektor står overfor store omstillings- og innovasjonsutfordringer: Digitalisering og teknologiutvikling, kunde- og brukeratferd som endrer seg i et raskt tempo og bedrifter som skal gå i en mer bærekraftig retning.

Reelle problemstillinger

– Virksomhetene må utfordre etablerte forretningsmodeller og praksiser. De må se på egen organisasjonskultur, sier Rydland, og legger til:

Kurs i innovasjonsledelse

  • Kurset er et samlingsbasert deltidsstudium som består av tre studiesamlinger på a to dager. Studiesamlingene er fysiske samlinger i Molde hos iKubens lokaler.
  • Studiet kan inngå i NHHEs modulbaserte mastergrad, Executive master i ledelse.
  • DigitalNorway er en non-profit-virksomhet som skal drive fram små og mellomstore norske bedrifters innovasjonskraft og verdiskaping i den nye digitale og grønne økonomien.
  • NCE iKuben er en tverrfaglig industriklynge og nasjonalt kompetansesenter som jobber for bærekraftig eksport og å styrke klyngebedriftenes konkurransekraft og innovasjonsevne i globale markeder

– Vi ønsker at vår forskning skal være til nytte for næringslivet. Samtidig lærer vi mye når vi drar ut av forskerkontorene og kan jobbe med reelle problemstillinger. Molderegionen har mer enn 30 000 arbeidsplasser og et ekspansivt næringsliv. Når forskere fra NHH og vi som jobber med videreutdanning blir bedre kjent med næringslivet og forvaltningen i og rundt Molde, gir det mye tilbake til oss, sier Rydland.

iKuben & NHH

Konrad Lillevevang, daglig leder NCE iKuben, forteller at Norges handelshøyskole har vært en viktig samarbeidspartner for iKuben i flere år.

– Å utfordre etablerte tankesett og utvikle innovasjonskultur er noe iKuben har arbeidet lenge med, og som vi har lykkes godt med. Vi er veldig glade for at NHH etablerer dette studiet i vår region.